Følgende skoler er medlem af TalentCampDK. Under hver skole er det anført, hvem der er skolen talentkoordinator. Talentkoordinatoren er TalentCampDKs kontaktperson på skolen. Hvis du har spørgsmål om talentarbejdet på din skole, kan du henvende dig til skolens talentkooordinator.

Niels Hørlück
Curt Graugaard Jensen
Helle Maegaard Thorbjørnsen
Linda Rikke Rendemann
Anne Mellemkjær Rasmussen
Anne-Mette Rosendahl
Giersings Realskole
Ole Wichmann
Mette Faurholm
Rikke Holst Vigilius
Henrik Frand-Madsen
Sarah Søndergaard
Niels Erik Hansen
Jørgen Trolle
Stig Mandsberg
Kim Christian Larsen
Mads Birk Svendsen og Lise Møller
Henning Hansen
Erik Steffensen
Pernille Hoffmeyer
Helle Venning
Sarah Røll
Dorte Bygebjerg Kristensen
Marianne Uhrenholt
Nyborg Private Realskole
Jan Pedersen
Kim Ronni Kokholm Østenfelt
Mette Thaae Vest
Jakob Dahl Poulsen
Tine Grønbæk
Poul Erik Hovelsøe
Lisbeth Pilegaard
Skals Efterskole
Sven Primdal
Christian Kronow
Vinni Mouritsen
Kristoffer Nyby
Ulla Andersen
Taastrup Realskole
Anja Roland
Marianne Hejlesen
Svend Erik Nathan
Louise Mikkelsen