American Politics


KURSUSBESKRIVELSE

Indhold
Kurset omfatter følgende emner:

  • Generel introduktion til det amerikanske politiske system

  • Den amerikanske uafhængighedserklæring (Declaration of Independence)

  • [Politisk emne] + dets kontekst

  • Diskursanalyser (ift. det af underviseren valgte emne)

  • USA i et internationalt perspektiv

Målsætning
Efter dette kursus vil eleverne have et grundlæggende kendskab til det amerikanske politiske system, og de vil forstå, hvordan mange amerikaneres mentalitet i en vis grad er påvirket af uafhængighedserklæringen. Ydermere vil eleverne være i stand til diskutere et politisk emne med den relevante fagterminologi, have kendskab til diskursanalyser, og de vil i forhold til det givne emne kunne sætte USA i relation til den øvrige verden.