Analyse 1

I dette kursus ligger fokus på funktioner og mængder i en matematisk kontekst. Du vil i dette kursus opleve, at vi arbejder med at udvide vores forståelse af begreber og definitioner, som du sandsynligvis allerede har stiftet bekendtskab med i din almindelige skolegang.


Kursusbeskrivelse

Faglige forudsætninger
Du vil opleve, at Analyse 1 er mere abstrakt end Matematik Intro, som du bør have gennemført inden starten af dette kursus. Ud over denne forudsætning forventer vi ikke andet end din aktive deltagelse i undervisningen.

Indhold
Under kurset vil deltagerne stifte bekendtskab med emnerne:

  • Mængdelære.

  • Det abstrakte funktionsbegreb.

  • Polynomier.

  • Eksponentialfunktioner.

  • Logaritmefunktioner.

Ud over dette vil vi i løbet af kurset muligvis tage et lille kig på de emner, som vil indgå i de følgende analyse-kurser.

Målsætning
I løbet af dette kursus er målet, at eleverne skal introduceres til den mere abstrakte tilgang der ofte anvendes i matematikfaget. Kurset serverer således nogle essentielle byggesten for elevernes videre læring og giver dem de nødvendige forudsætninger for at gennemføre de videre kurser der tilbydes i TalentCamp.


Forberedelse

Til dette kursus forventer vi, at du har vedligeholdt de regnefærdigheder, som du under kurset Matematik Intro har tilegnet dig. Vi anbefaler derfor, at du træner dette i “Note: Grundlæggende Regneteknik”, så du er godt forberedt, når du får udleveret et opgavesæt i disse færdigheder på campen fredag aften. Opgaverne kan findes under materialer.