LP1: Det moderne gennembrud

Sidst opdateret: 4. januar 2023

Det første kursus i vores forløb om "Litterære perioder" omhandler den måske vigtigste periode i dansk litteraturhistorie: Det moderne gennembrud. Vi gennemgår de historiske begivenheder fra Grundlovens udfærdigelse til krigen i 1864, læser litteratur om arbejderklassen og diskuterer kvindernes rolle i samfundet. Kurset viser på mange måder, hvor friske og spændende 150 år gamle idéer og diskussioner stadig kan være: Hvad vil frigørelse sige? Hvordan bekæmper man ulighed i samfundet? Hvilke konsekvenser har krig for vores nationale selvforståelse? Og selvfølgelig: Hvilken rolle spiller kunst og kultur i alt dette?

Kursusbeskrivelse


Faglige forudsætninger
Der kræves ingen faglige forudsætninger for dette kursus.

Indhold
Kurset har overordnet set to temaer: Arbejderklasse og køn. De to temaer bliver behandlet over to undervisningsdage.

Den første dag beskæftiger vi os med historien op til Det moderne gennembrud: Hvad førte frem til den dag i 1871, hvor Georg Brandes stillede sig op talerstolen og begyndte sine forelæsninger om "Hovedstrømninger i det nittende århundredes litteratur"? Det historiske element fokuserer i særdeleshed på de to slesvigske krige og på arbejderklassens fremvækst. Vi læser to noveller af hhv. Martin Andersen Nexø og Olivia Levison, der på hver sin måde viser arbejdsforholdene i det 19. århundrede - det manuelle, opslidende og ulige arbejde primært foretaget af mændene samt det 'usynlige' arbejde foretaget af kvinderne i hjemmet.

Læsningen af Olivia Levison fører os over i dag to, hvor vi arbejder med køn og sædelighedsfejde i Det moderne gennembrud. Her bruger vi det meste af dagen på at læse og forstå Henrik Ibsens klassiske skuespil "Et dukkehjem". Eleverne arbejder både analytisk og kreativt med stykket, og prøver gennem oplæg at sætte ord på de tidstypiske elementer i dramaet. Hvad gør "Et dukkehjem" til et særligt moderne stykke drama?

Læringsmål
Når kurset er gennemført, skal eleverne:

  • Kunne redegøre for Georg Brandes' projekt i hans forelæsningsrække Hovedstrømninger og forklare, hvorfor de blev startskuddet til Det moderne gennembrud
  • Forstå de vigtigste historiske begivenheder, der skaber og præger perioden 1871-1890
  • Kunne reflektere over arbejdets betydning for klasseforhold, urbanisering, kønsidentitet, mm. - med udgangspunkt i to noveller fra perioden
  • Have en grundig og nuanceret forståelse af Henrik Ibsens "Et dukkehjem", både som selvstændigt kunstværk og som et produkt af sin samtid