Forfattere på grænsen

Sidst opdateret: 14. oktober 2022

Hvor vi i de to foregående kurser i forløbet "Litterære problemstillinger" har holdt os inden for Danmarks grænser, sprænger vi i dette kursus rammerne og bevæger os ud i verden. Vi stiller det meget grundlæggende spørgsmål, 'hvorfor har vi dansk?', og diskuterer fagets berettigelse i en globaliseret verden. Dernæst læser vi forfattere, der meget bogstaveligt befinder sig på grænsen af det nationale fællesskab: Tosprogede forfattere, migrantforfattere, og lignende. Afslutningsvist ser vi på et alternativ til den nationalhistoriske undervisning ved at dykke ned i det, man kalder for 'verdenslitteratur'. Tag med på en rejse ud over Danmarks grænser og udover rammerne for den normale danskundervisning i dette sidste LP-kursus!