Introduktion til dansk

Sidst opdateret: 4. januar 2023

Danskfaget består af mange forskellige aspekter, og der er mindst lige så mange opfattelser af, hvad det indebærer. Introduktion til dansk er det første kursus, eleverne møder på dansklinjen og har til formål at ruste eleverne til de kommende kurser. På denne måde skaber vi et fælles fodfæste. Eleverne vil få en grundlæggende forståelse for litteraturbegrebet, litterære perioder og genrer, grammatiske grundbegreber og taksonomiske niveauer.


KURSUSBESKRIVELSE

Faglige forudsætninger
Da grundkurset er det første, deltagerne møder, er det designet til at møde dem, hvor de danskfagligt befinder sig. Kurset taget udgangspunkt i, at deltagerne har færdigheder, som det kan forventes af en dygtig elev i 7. eller 8. klasse. Introduktion til dansk er forudsætningen for deltagelse i alle efterfølgende kurser på dansklinjen.

Indhold
Kurset består af flere forskellige arbejdsformer: tavleundervisning, gruppearbejde, diskussioner i plenum, mindre grupper og par, skriftlig fremstilling, mundtlige præsentationer og forskellige andre øvelser.

Først vil deltagerne møde litteraturen. Hvad er litteraur - hvordan definerer vi det? Og hvad kan vi bruge det til? Dernæst præsenteres eleverne for milepæle med betydning for litteraturen som f.eks. udviklingen af bogtrykkekunsten og udbredelsen af internettet. Ved at tage afsæt i konkrete tekster, lærer eleverne at skelne forskellige litterære perioder fra hinanden og at identificere markører for forskellige genrer og perioder.

Læringsmål
Når introkurset er gennemført, skal eleverne:

  • Have en forståelse for, at litteraturbegrebet er flydende og at rammerne for, hvad litteratur er, ikke nødvendigvis er faste.
  • Have en fornemmelse for hvad litteraturhistorie er, og være i stand til at identificere forskellige litterære perioder og træk fra disse.
  • Være i stand til at formulere kortere tekster, der tager udgangspunkt i det, de er blevet undervist i.
  • Have stiftet bekendtskab med mundtlig fremlæggelse.
  • Være opmærksomme på, hvordan de begynder at evaluere deres egne skriftlige fremstillinger.