Litteratur mellem medier

Sidst opdateret: 7. juli 2022

På dette kursus undersøger vi forholdet mellem form, medie og indhold, og hvad det betyder for vores forståelse af litteraturen, at den nu befinder sig i en ny medievirkelighed. Kurset hedder ‘Litteratur mellem medier’, fordi vi gerne vil gøre op med idéen om, at litteratur er lig med bøger. Litteratur bevæger sig mellem medier, og hvert medie sætter sit præg på indholdet af fortællingen. Weekenden begynder med bogmediet, hvor eleverne får lov til at ‘udgive’ deres egen bog, og bevæger sig derefter videre til hhv. filmen, tegneserien og TV-serien.


KURSUSBESKRIVELSE

Faglige forudsætninger
Kurset kræver ingen særlige forudsætninger, men det er en fordel at have haft kurset “Introduktion til danskfaget,” hvor man arbejder med litteraturdefinitioner.

Indhold
Vi læser uddrag fra Ian McEwans Soning (2001) og ser et klip fra filmadaptationen. Til tegneserien læser vi Karoline Stjernfelts I morgen bliver bedre (2015), og til tv-serien ser vi uddrag fra norske Skam (2015-17).

Eleverne skal kende forskellen på form, medie og indhold. De skal kunne anvende medieteoretiske begreber som paratekst, adaptation, transmedialitet, mm. Sidst, men ikke mindst, skal de kunne foretage en mediespecifik analyse af litteratur med udgangspunkt i det tillærte stof.