American Politics

Sidst opdateret: 20. oktober 2022

Eleverne vil typisk møde kurset i 8. eller 9. klasse. Kurset giver eleverne et indblik i det politiske system i USA, hvor der arbejdes med dokumenter så som Declaration of Independence samt US Constitution. Herudover får eleverne indblik i emner som føderalisme, Electoral College, checks and balances, samt præsidenter og politiske partier. Dette er alt sammen med til at sætte eleverne i stand til at analysere og vurdere konkrete politikker og politiske temaer i en amerikansk kontekst.


KURSUSBESKRIVELSE

Faglige forudsætninger

American Politics tager udgangspunkt i elevernes viden om USA og amerikanske ideologier. Det forventes, at elever har en åben tilgang til systemer og forhold, som kan virke fremmede set med danske øjne, men som fra amerikanernes synspunkt måtte fremstå som vitale og urørlige. Herudover forventes det, at eleverne kan benytte engelsk på skrift og i tale på et højt niveau.

Indhold
Eleverne præsenteres for den politiske opbygning i USA med særligt fokus på det føderale niveau. Her får eleverne blandt andet indblik i hvordan magten er fordelt – og hvordan den kontrolleres. Herudover ser vi også på hvordan valgsystemet fungerer og hvilke konsekvenser dette kan have – positive som negative.

  • Indblik i ideologier, som ligger til grund for den politiske opbygning
  • Føderalisme
  • Arbejde med dokumenter som Declaration of Independence og US Constitution
  • Checks and balances (magtfordeling)
  • Electoral College
  • Præsidenter
  • Politiske partier

Læringsmål
Efter endt kursus har eleverne indgående kendskab til opbygningen af det politiske system i USA, hvorfor det ser ud som det gør, samt hvilket konsekvenser dette kan have. Eleverne bliver i stand til mundtligt at diskutere politiske temaer ud fra en amerikansk kontekst, samt forholde sig til den historiske indflydelse. Herudover kan eleverne også sætte sig ind i og arbejde med specifikke politikker fremført af præsidenter og partier.


FORBEREDELSE

Eleven behøver ikke at forberede dig til dette kursus inden TalentCamp. Vi er af den overbevisning, at det er rigtig svært at forberede sig til noget, som man ikke har nogen chance for at vide hvad indebærer. Derfor er American Politics tilrettelagt sådan, at undervisningen tager udgangspunkt i de færdigheder og kompetencer eleven har, når undervisningen starter.

Det kan dog være en god idé at kigge på nedenstående, da det giver et godt indblik i amerikansk politik:


MATERIALE