American Racial Relations

Sidst opdateret: 20. oktober 2022

Eleverne vil typisk møde kurset i 9. klasse. Kurset giver eleverne et indblik i raceforholdene i USA, hvor der arbejdes med både historiske og nutidige forhold, konflikter og debatter. Herudover får eleverne indblik i emner som racisme, demografi, slaveri, migration, statsborgerskab, rettigheder, samt lovgivning i relation hertil. Dette er alt sammen med til at sætte eleverne i stand til at analysere og vurdere historiske samt nutidige konflikter og debatter i relation til race forhold i USA.


KURSUSBESKRIVELSE

Faglige forudsætninger

American Racial Relations tager udgangspunkt i elevernes viden om USA og amerikanske ideologier. Det forventes at elever har en åben tilgang til systemer og forhold, som kan virke fremmede set med danske øjne samt at eleverne er i stand til at arbejde med konflikter og debatter fra flere synsvinkler. Herudover forventes det er eleverne kan benytte engelsk på skrift og i tale på et højt niveau.

Indhold

Eleverne præsenteres for den historiske udvikling demografisk, hvilke konsekvenser disse ændringer har haft, hvilken indstilling bestemte befolkningsgrupper har haft over for andre mv. Her får eleverne blandt andet indblik i hvordan livet har været/er for eksempelvis African Americans eller Asian Americans både før og nu, hvilken betydning koloniseringen havde for de indfødte på kontinentet, samt hvordan dette endnu afspejler sig i samfundet i dag.

 • Hvem/hvad er en amerikaner?
 • Hvad er racisme?

Historisk udvikling for;

 • White Americans
 • Native Americans
 • Asian Americans
 • Latinos/Hispanics
 • African Americans

Temaer og debatter

 • Hvad er reverse racism?
 • Hvilken indflydelse har repræsentation?
 • Arbejde og race
 • Migration

Læringsmål

Efter endt kursus har eleverne indgående kendskab til hvor kompleks den amerikanske befolkning egentlig er samt hvilket indflydelse dette har – både på samfundet, men også på den enkelte borger. Eleverne bliver i stand til mundtligt at diskutere følsomme emner baseret på deres nye viden om amerikanske race forhold. Herudover kan eleverne også sætte sig ind i og arbejde med tekster og repræsentation af racer samt formidling af disse.


FORBEREDELSE

Eleven behøver ikke at forberede dig til dette kursus inden TalentCamp. Vi er af den overbevisning, at det er rigtig svært at forberede sig til noget, som man ikke har nogen chance for at vide hvad indebærer. Derfor er American Racial Relations tilrettelagt sådan, at undervisningen tager udgangspunkt i de færdigheder og kompetencer eleven har, når undervisningen starter.

Det kan dog være en god idé at kigge på nedenstående, da det giver et lille indblik i amerikanske raceforhold.

 • I am not your negro (film, tilladt fra 11 år)
 • Læs/se Martin Luther King Jr.’s tale I have a dream
 • Genlæs teksten om “Native American influences on modern US culture” fra kurset Cultural Identities

www.history.com/tag/race-in-america

 • Eleven kan browse omkring via links på denne side og dykke ned i de emner inden for raceforhold, som han/hun finder interessant

Nyheder i relation til raceforhold. Følgende temaer kunne være relevante

 • Migration, ghettoer, arbejdsmarked, rettigheder, politi, bosætning, territorier, grænsepolitik

MATERIALE