Postcolonianism

Sidst opdateret: 20. oktober 2022

Hvorimod vores kursus portfolio har stort fokus på den vestlige verden i form af britisk og amerikansk kulturhistorie, er formålet med dette kursus at give eleverne et indblik i den øvrige engelsktalende verden. Idet at kolonisering har været en altoverskyggende årsag til udspredelse af det engelske sprog og kultur er det naturligvis noget vi bør beskæftige os med. Som akademisk felt har postkolonialismen til formål at undersøge hvordan et land såvel som dets folk påvirkes af afkolonisering og sætte spørgsmålstegn ved hvordan det forhenværende imperiets tilstedeværelse. Kort sagt: Hvad gør det ved et land, dets folk og dets identitet når der pludselig ikke længere er en koloni? Denne disciplin skal vores elever prøve kræfter med i dette kursus. Foruden at gøres bekendt med de relevante problematikker og centrale kulturhistoriske udviklinger i tidligere koloniserede områder, bliver eleverne introduceret til at arbejde metodisk. De får således mulighed for at analysere og fortolke tekster med et sæt postkoloniale briller.


KURSUSBESKRIVELSE

Faglige forudsætninger
Da postkolonialisme forsøger at udfordre måden vi opfatter tidligere koloniseret områder på, forventes det at eleverne har en åben tilgang til de problemstillinger vi skal diskutere samt forbereder sig på at nuancere deres billede af den engelsktalende verden.

Selvom dette kursus introducerer eleverne til en ny disciplin, vil det være en fordel af være bekendt med det britiske imperie samt selvstændiggørelse af dets kolonier. Det vil blive berørt undervejs i kurset, men anses absolut som en fordel at have kendskab til disse historiske vendepunkter.

Afslutningsvis skal det nævnes, at dette er et analysefag; hvilket betyder at eleverne skal kunne indgå i både mundtlige såvel som skriftlige analyseprocesser. Desuden forventes eleverne at have et højt sprogligt niveau, da der introduceres en del begreber som de aktivt skal anvende undervejs. Dette er også årsagen til at kurset undervises i 9. klasse.

Indhold
Overordnet indeholder kurset tre elementer: metodeforståelse og begrebsapparat, historiske kontekst, og tekstanalyse. At arbejde postkolonialt adskiller sig en smule fra de øvrige kurser som eleverne har stiftet bekendtskab med på TalentCamp, hvilket betyder vil sige eleverne skal introduceres til de relevante begreber og hvordan de bruges. Derudover taler vi kort om den historiske kontekst og hvordan det britiske imperium langsomt blev opløst i det 20 århundrede. Undervejs vil der være stort fokus på at læse, forstå og analysere tekster skrevet af forfattere fra postkoloniale områder med det formål at give eleverne et indblik i hvordan det er at leve i et område der tidligere var koloni.

Læringsmål
Efter endt kursus har eleverne fået nuanceret deres billede af den engelsktalende verden samt konsekvenser af det britiske imperium selv i det 21. århundrede. Derudover har de fået skærpet deres analyseevner på tværs af forskellige teksttyper (digte, noveller, artikler, filmklip osv.) og kan iklæde sig en postkolonial analysebrille om nødvendigt.


FORBEREDELSE

Det er ikke egentlige forberedelseskrav til dette kursus, men det vil absolut være en fordel at genopfriske sin viden om kolonialisme og det britiske imperiums fald. Derudover anbefaler jeg at læse Warsan Shires digt ”Home” som kan findes via følgende link, da det tydeligt viser nogle af de problematikker, der kan opstå i et land præget af tumult.


MATERIALE

Eleverne vil på selve campen få adgang til det relevante materiale via. Padlet.