Religion in the US

Sidst opdateret: 20. oktober 2022

Som en del af kulturlinjen på Engelsk, er kursets primære formål at styrke elevernes mundlige færdigheder. Dette sker gennem oplæg, diskussioner, refleksioner og debatter, der alle tager udgangspunkt i tematikker og problematikker direkte eller indirekte forbundet til forskellige religioners historie og indflydelse. Nogle af de emner der tages op i gruppearbejdet og debatten er religionsfrihed, religionsforfølgelse, antisemitisme, polygami og abort.


KURSUSBESKRIVELSE

Faglige forudsætninger
Som et kursus på kulturlinjen, foregår langt størstedelen af undervisningen på engelsk. Det er derfor en forudsætning at eleverne forstår engelsk på et højt niveau og kan og vil deltage med et nært-flydende sprog. Det forventes at eleverne forsøger at reflektere over synsvinkler, der ligger udover deres egne, og der vil være fokus på evnen til at forholde sig kritisk til information samt at analysere og perspektivere.

Indhold
Dette kursus, som eleverne ideelt stifter bekendtskab med i 8. eller 9. klasse, giver som grundlag en historisk gennemgang for religionens bevægelse fra Europa til USA. Ud fra dette grundlag bliver eleverne præsenteret for moralske og etiske problemstillinger, der i større eller mindre grad er funderet i især USA's religiøse landskab.

Læringsmål
Kurset har hovedsageligt til formål at styrke elevernes mundtlige færdigheder. Derudover er målet, at eleverne får de rigtige forudsætninger for at kunne reflektere over indholdet på en sådan måde, at de kan hæve sig over det redgørende niveau og reflektere over og analysere svære tematikker og problematikker.


FORBEREDELSE

Du behøver ikke at forberede dig til dette kursus inden TalentCamp. Vi er af den overbevisning, at det er rigtig svært at forberede sig til noget, som man ikke har nogen chance for at vide hvad indebærer. Derfor er Religion tilrettelagt sådan, at undervisningen tager udgangspunkt i de færdigheder og kompetencer du har, når undervisningen starter. Inden start må du dog gerne gøre dig tanker om følgende spørgsmål:

  • Hvilke religioner kender du?
  • Hvilken indflydelse har religion i det amerikanske samfund?
  • Hvad er forskellen på katolicisme og protestantisme?

MATERIALER

Her finder du det materiale, der benyttes i forbindelse med undervisningen. Du er velkommen til at downloade materialet og se på det inden TalentCamp. Vi understreger, at det ikke er meningen, at man skal have arbejdet alt materialet igennem forud for undervisningen.