Grammatik 1


Kursusbeskrivelse

Indhold
Kurset omfatter først og fremmest en dybdegående gennemgang af følgende emner:

  • Ordklasser + latinske betegnelser

  • Sætningsfunktioner + latinske betegnelser

  • Sætningsanalyse

  • Sætningsopbygning

  • Tempus

  • Ing-form efter visse verber

Målsætning
Eleven introduceres til de grundlæggende regler, der styrer brugen af det engelske sprog (grammatik), og eleven er efterfølgende i stand til at implementere disse regler i sit eget sprog. Indholdet i Grammatik 1 er teoretisk tungt, og ikke noget man i engelskfaget går meget i dybden med i hverken grundskolen eller gymnasiet; ikke desto mindre er et kendskab til dette indhold en forudsætning for al akademisk arbejde med sprog, og det sikrer desuden elevens eget sproglige fundament.