Introduktion til Dansk


KURSUSBESKRIVELSE

Faglige forudsætninger

Introduktion til Dansk er det første kursus, du skal have på Dansklinjens talentcamp. Kurset tager udgangspunkt i de færdigheder, som kan forventes af en deltager fra 7.-8. klasse. Deltageren har altså en god forståelsen for det materiale, som præsenteres i folkeskolen. 

Indhold

Kurset tager udgangspunkt i de basale færdigheder, som de tre dimensioner: litteratur, medier og sprog fordrer for at deltageren kan fortsætte på følgende camps. Kurset giver altså deltageren redskaber både analytisk og metodisk til at kunne gå i dybden med emner inden for de tre dimensioner.

Målsætning

Det er målet, at deltageren via dette kursus skal have de grundlæggende metodiske og teoretiske færdigheder og redskaber til at kunne gå videre på de efterfølgende camps på Dansklinjen. Deltageren skal derudover allerede fra begyndelsen få en øget skriftlig samt mundtlig sprogbevidsthed, som er en af grundstenene i Dansklinjens overordnede målsætning.