Underviser på dansklinjen (skoleåret 2019/20)

TalentCampDK søger fire undervisere til at indgå i teamet omkring vores dansklinje. Stillingen kan tiltrædes fra 1. september 2019.

TalentCampDK er en forening, der tilbyder undervisningsforløb i dansk, engelsk og matematik for de dygtigste elever i grundskolens ældste klasser (7., 8. og 9. klasse). Undervisningen er akademisk inspireret og foregår i forlængede weekender, TalentCamps, hvor eleverne følger ét af de tre fag.

Som underviser hos TalentCampDK skal du undervise på vores TalentCamps, og i øjeblikket afholder vi 10 årlige camps, hvor der undervises i dansk. En TalentCamp er en forlænget weekend, hvor du skal undervise i 18 timer, samt deltage i aktiviteter og udflugter. Stillingen er derfor velegnet som studiejob ved siden af et akademisk studie. Løn afregnes pr. TalentCamp du underviser på.

Du kommer til at indgå i et undervisningsteam bestående af dygtige studerende fra landets universiteter, og det er afgørende, at du går til din undervisning med stor faglig integritet. Som underviser hos TalentCampDK er du ikke bundet af et fast pensum, og vores undervisere udarbejder selv det materiale, de underviser ud fra. Det betyder, at du skal være parat til, kontinuerligt, at indgå i en faglig dialog omkring didaktiske og danskfaglige elementer af din undervisning. Som en del af dialogen skal du både modtage og give sparring på egen og andres undervisning. 

Vi søger undervisere, der kan undervise i sproglige og/eller litterære og/eller journalistiske aspekter af danskfaget. Du er den ideelle kandidat, hvis du…       

- læser en akademisk uddannelse, der er relevant i forhold til at undervise i dansk.

- er på andet år og er blandt de dygtigste på din årgang.

- har lyst til at undervise og at blive rigtig god til det.

- har lyst til at være med til at udstikke retningen for TalentCampDKs dansklinje.

- vil gøre dit bedste for at TalentCampDKs undervisningstilbud konstant udvikler sig.

- vil arbejde hårdt og målrettet for, at din undervisning skal være landets bedste undervisning for talenter i grundskolens ældste klasser.

Du kan læse mere om TalentCampDK på vores hjemmeside: www.talentcamp.dk.

Din ansøgning skal sendes til undertegnede på mail: af@talentcamp.dk. Ansøgningen skal være vedlagt dine karakterer, dit CV og en motiveret ansøgning (maks. en A4-side). Nærmere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til undertegnede på 22 16 55 90.

Der er ansøgningsfrist den 14. juni 2019, men vi kalder løbende kvalificerede ansøgere til samtale.

 

Anders Friis

Sekretariatsleder
TalentCampDK

Underviser på engelsklinjen (skoleåret 2019/20)

TalentCampDK søger to undervisere til at indgå i teamet omkring vores engelsklinje. Stillingen kan tiltrædes fra 1. september 2019.

TalentCampDK er en forening, der tilbyder undervisningsforløb i dansk, engelsk og matematik for de dygtigste elever i grundskolens ældste klasser (7., 8. og 9. klasse). Undervisningen er akademisk inspireret og foregår i forlængede weekender, TalentCamps, hvor eleverne følger ét af de tre fag.

Som underviser hos TalentCampDK skal du undervise på vores TalentCamps, og i øjeblikket afholder vi 10 årlige camps, hvor der undervises i engelsk. En TalentCamp er en forlænget weekend, hvor du skal undervise i 18 timer, samt deltage i aktiviteter og udflugter. Stillingen er derfor velegnet som studiejob ved siden af et akademisk studie. Løn afregnes pr. TalentCamp du underviser på.

Du kommer til at indgå i et undervisningsteam bestående af dygtige studerende fra landets universiteter, og det er afgørende, at du går til din undervisning med stor faglig integritet. Som underviser hos TalentCampDK er du ikke bundet af et fast pensum, og vores undervisere udarbejder selv det materiale, de underviser ud fra. Det betyder, at du skal være parat til, kontinuerligt, at indgå i en faglig dialog omkring didaktiske og engelskfaglige elementer af din undervisning. Som en del af dialogen skal du både modtage og give sparring på egen og andres undervisning. 

Vi søger undervisere, der kan undervise i sproglige og/eller kulturelle aspekter af engelskfaget. Du er den ideelle kandidat, hvis du…       

- læser en akademisk uddannelse, der er relevant i forhold til at undervise i engelsk.

- er på andet år og er blandt de dygtigste på din årgang.

- har lyst til at undervise og at blive rigtig god til det.

- har lyst til at være med til at udstikke retningen for TalentCampDKs engelsklinje.

- vil gøre dit bedste for at TalentCampDKs undervisningstilbud konstant udvikler sig.

- vil arbejde hårdt og målrettet for, at din undervisning skal være landets bedste undervisning for talenter i grundskolens ældste klasser.

Du kan læse mere om TalentCampDK på vores hjemmeside: www.talentcamp.dk.

Din ansøgning skal sendes til undertegnede på mail: af@talentcamp.dk. Ansøgningen skal være vedlagt dine karakterer, dit CV og en motiveret ansøgning (maks. en A4-side). Nærmere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til undertegnede på 22 16 55 90.

Der er ansøgningsfrist den 14. juni 2019, men vi kalder løbende kvalificerede ansøgere til samtale.

 

Anders Friis

Sekretariatsleder
TalentCampDK

Underviser på matematiklinjen (skoleåret 2019/20)

TalentCampDK søger fem undervisere til at indgå i teamet omkring vores matematiklinje i skoleåret 2019/20.

TalentCampDK er en forening, der tilbyder undervisningsforløb i dansk, engelsk og matematik for de dygtigste elever i grundskolens ældste klasser (7., 8. og 9. klasse). Undervisningen er akademisk inspireret og foregår i forlængede weekender, TalentCamps, hvor eleverne følger ét af de tre fag.

Som underviser hos TalentCampDK skal du undervise på vores TalentCamps, og i øjeblikket afholder vi 10 årlige camps, hvor der undervises i matematik. En TalentCamp er en forlænget weekend, hvor du skal undervise i 18 timer, samt deltage i aktiviteter og udflugter. Stillingen er derfor velegnet som studiejob ved siden af et akademisk studie. Løn afregnes pr. TalentCamp, du underviser på. Desuden forventes det, at du deltager i møder og kurser som en del af din forberedelse til din undervisning.

Du kommer til at indgå i et undervisningsteam bestående af dygtige studerende fra landets universiteter, og det er afgørende, at du går til din undervisning med stor faglig integritet. Som underviser hos TalentCampDK er du ikke bundet af et fast pensum, og vores undervisere udarbejder selv det materiale, de underviser ud fra. Det betyder, at du skal være parat til, kontinuerligt, at indgå i en faglig dialog omkring didaktiske og matematikfaglige elementer af din undervisning. Som en del af dialogen skal du både modtage og give sparring på egen og andres undervisning. 

Du er den ideelle kandidat, hvis du…       

- læser en akademisk uddannelse, der er relevant i forhold til at undervise i matematik.

- er på andet år og er blandt de dygtigste på din årgang.

- har lyst til at undervise og at blive rigtig god til det.

- har lyst til at skabe og deltage i et social fællesskab for unge med interesse for matematik.

- vil gøre dit bedste for at TalentCampDKs undervisningstilbud konstant udvikler sig.

- vil arbejde hårdt og målrettet for, at din undervisning skal være landets bedste undervisning for talenter i grundskolens ældste klasser.

Du kan læse mere om TalentCampDK på vores hjemmeside: www.talentcamp.dk.

Din ansøgning skal sendes til undertegnede på mail: af@talentcamp.dk. Ansøgningen skal være vedlagt dine karakterer, dit CV og en motiveret ansøgning (en A4-side). Nærmere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til undertegnede på 22 16 55 90.

Der er ansøgningsfrist den 1. juni 2019, men vi kalder løbende kvalificerede ansøgere til samtale.

Anne Ryelund

Teamleder for matematiklinjen
TalentCampDK

Anders Friis

Sekretariatsleder
TalentCampDK

Studentermedhjælper (skoleåret 2019/20)

TalentCampDK søger en studentermedhjælper til at varetage administrative opgaver i vores sekretariat samt deltage i vores TalentCamps som praktisk ansvarlig.

Stillingen kan tiltrædes 12. august 2019 og udløber 1. juni 2020. Stillingen er velegnet som studiejob ved siden af et akademisk studie eller i et sabbatår og består af cirka 18 timers administrativt arbejde om ugen samt deltagelse i en TalentCamp om måneden. Administrativt arbejde afregnes pr. time, mens lønnen som praktisk ansvarlig afregnes pr. camp.

TalentCampDK er en forening, der tilbyder undervisningsforløb i dansk, engelsk og matematik for de dygtigste elever i grundskolens ældste klasser (7., 8. og 9. klasse). Undervisningen er akademisk inspireret og foregår i forlængede weekender, TalentCamps, hvor eleverne følger ét af de tre nævnte fag.

Som studentermedhjælper hos TalentCampDK skal du være med til at stå for organiseringen af vores TalentCamps. En TalentCamp er en forlænget weekend, og du skal varetage administrative opgaver op til camps, mens du har ansvaret for praktikken under afviklingen af camps. De administrative opgaver indebærer distribution af invitationer, koordinering af tilmeldinger, løbende kontakt med skoler og forældre samt bogføring i forbindelse med betalinger. Som praktisk ansvarlig på TalentCamps får du ansvaret for, at den praktiske ramme omkring deltagere og undervisere fungerer. Dette indebærer koordinering og servering af mad, almindelig rengøring, forældrekontakt, samvær med deltagerne, med mere.

Vi søger en studentermedhjælper, der kan varetage mange forskelligartede opgaver, og som trives med at arbejde selvstændigt og tage ansvar herfor. Du er den ideelle kandidat, hvis du...

− læser en akademisk uddannelse eller er i gang med dit sabbatår efter gymnasiet.

− du har lyst til at arbejde med unge mennesker, og hvordan man skaber gode læringsmiljøer for dem.

− er fleksibel og har lyst til et givende men krævende studiejob, hvor det forventes, at du ”går den ekstra mil”, når det er nødvendigt.

− vil gøre dit bedste for at TalentCampDKs undervisningstilbud konstant udvikler sig.

− vil arbejde hårdt og målrettet for, at TalentCampDKs tilbud skal være landets bedste for talenter i grundskolens ældste klasser.

Du kan læse mere om TalentCampDK på vores hjemmeside: www.talentcamp.dk.

Din ansøgning skal sendes til undertegnede på mail: af@talentcamp.dk. Ansøgningen skal være vedlagt dine karakterer, dit CV og en motiveret ansøgning (maks. en A4-side). Nærmere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til undertegnede på 22 16 55 90.

Ansøgningsfristen er den 19. april 2019.

Anders Friis

Sekretariatsleder
TalentCamDK

Underviser på engelsklinjen (skoleåret 2018/19)

TalentCampDK søger tre undervisere til at indgå i teamet omkring vores engelsklinje. Stillingen kan tiltrædes fra 1. september 2018.

TalentCampDK er en forening, der tilbyder undervisningsforløb i dansk, engelsk og matematik for de dygtigste elever i grundskolens ældste klasser (7., 8. og 9. klasse). Undervisningen er akademisk inspireret og foregår i forlængede weekender, TalentCamps, hvor eleverne følger ét af de tre fag.

Som underviser hos TalentCampDK skal du undervise på vores TalentCamps, og i øjeblikket afholder vi 10 årlige camps, hvor der undervises i engelsk. En TalentCamp er en forlænget weekend, hvor du skal undervise i 18 timer, samt deltage i aktiviteter og udflugter. Stillingen er derfor velegnet som studiejob ved siden af et akademisk studie. Løn afregnes pr. TalentCamp du underviser på.

Du kommer til at indgå i et undervisningsteam bestående af dygtige studerende fra landets universiteter, og det er afgørende, at du går til din undervisning med stor faglig integritet. Som underviser hos TalentCampDK er du ikke bundet af et fast pensum, og vores undervisere udarbejder selv det materiale, de underviser ud fra. Det betyder, at du skal være parat til, kontinuerligt, at indgå i en faglig dialog omkring didaktiske og engelskfaglige elementer af din undervisning. Som en del af dialogen skal du både modtage og give sparring på egen og andres undervisning. 

Vi søger undervisere, der kan undervise i sproglige og/eller kulturelle aspekter af engelskfaget. Du er den ideelle kandidat, hvis du…       

- læser en akademisk uddannelse, der er relevant i forhold til at undervise i engelsk.

- er på andet år og er blandt de dygtigste på din årgang.

- har lyst til at undervise og at blive rigtig god til det.

- har lyst til at være med til at udstikke retningen for TalentCampDKs engelsklinje.

- vil gøre dit bedste for at TalentCampDKs undervisningstilbud konstant udvikler sig.

- vil arbejde hårdt og målrettet for, at din undervisning skal være landets bedste undervisning for talenter i grundskolens ældste klasser.

Du kan læse mere om TalentCampDK på vores hjemmeside: www.talentcamp.dk.

Din ansøgning skal sendes til undertegnede på mail: af@talentcamp.dk. Ansøgningen skal være vedlagt dine karakterer, dit CV og en motiveret ansøgning (maks. en A4-side). Nærmere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til undertegnede på 22 16 55 90.

Der er ansøgningsfrist den 1. august 2018, men vi kalder løbende kvalificerede ansøgere til samtale.

 

Anders Friis

Sekretariatsleder
TalentCampDK