Underviser på dansklinjen (skoleåret 2019/20)

TalentCampDK søger fire undervisere til at indgå i teamet omkring vores dansklinje. Stillingen kan tiltrædes fra 1. september 2019.

TalentCampDK er en forening, der tilbyder undervisningsforløb i dansk, engelsk og matematik for de dygtigste elever i grundskolens ældste klasser (7., 8. og 9. klasse). Undervisningen er akademisk inspireret og foregår i forlængede weekender, TalentCamps, hvor eleverne følger ét af de tre fag.

Som underviser hos TalentCampDK skal du undervise på vores TalentCamps, og i øjeblikket afholder vi 10 årlige camps, hvor der undervises i dansk. En TalentCamp er en forlænget weekend, hvor du skal undervise i 18 timer, samt deltage i aktiviteter og udflugter. Stillingen er derfor velegnet som studiejob ved siden af et akademisk studie. Løn afregnes pr. TalentCamp du underviser på.

Du kommer til at indgå i et undervisningsteam bestående af dygtige studerende fra landets universiteter, og det er afgørende, at du går til din undervisning med stor faglig integritet. Som underviser hos TalentCampDK er du ikke bundet af et fast pensum, og vores undervisere udarbejder selv det materiale, de underviser ud fra. Det betyder, at du skal være parat til, kontinuerligt, at indgå i en faglig dialog omkring didaktiske og danskfaglige elementer af din undervisning. Som en del af dialogen skal du både modtage og give sparring på egen og andres undervisning. 

Vi søger undervisere, der kan undervise i sproglige og/eller litterære og/eller journalistiske aspekter af danskfaget. Du er den ideelle kandidat, hvis du…       

- læser en akademisk uddannelse, der er relevant i forhold til at undervise i dansk.

- er på andet år og er blandt de dygtigste på din årgang.

- har lyst til at undervise og at blive rigtig god til det.

- har lyst til at være med til at udstikke retningen for TalentCampDKs dansklinje.

- vil gøre dit bedste for at TalentCampDKs undervisningstilbud konstant udvikler sig.

- vil arbejde hårdt og målrettet for, at din undervisning skal være landets bedste undervisning for talenter i grundskolens ældste klasser.

Du kan læse mere om TalentCampDK på vores hjemmeside: www.talentcamp.dk.

Din ansøgning skal sendes til undertegnede på mail: af@talentcamp.dk. Ansøgningen skal være vedlagt dine karakterer, dit CV og en motiveret ansøgning (maks. en A4-side). Nærmere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til undertegnede på 22 16 55 90.

Der er ansøgningsfrist den 14. juni 2019, men vi kalder løbende kvalificerede ansøgere til samtale.

 

Anders Friis

Sekretariatsleder
TalentCampDK