Underviser i Matematik

Sidst opdateret: 8. juni 2023

Vil du undervise? Og give nogle fantastiske oplevelser til unge, der interesserer sig for matematik? Så læs her!

TalentCampDK søger nye undervisere til at indgå i teamet omkring vores matematiklinje. Stillingen kan tiltrædes pr. 1. september 2023.

TalentCampDK er en forening, der tilbyder undervisningsforløb i dansk, engelsk og matematik for de dygtigste elever i grundskolens ældste klasser (7., 8. og 9. klasse). Undervisningen er akademisk inspireret og foregår i forlængede weekender, hvor eleverne følger én af de tre faglige linjer.

Som underviser hos TalentCampDK skal du undervise i matematik på vores camps i løbet af året. I øjeblikket afholder vi 10 årlige camps, tre for hvert klassetrin samt en sommercamp. En TalentCamp er en forlænget weekend, hvor du skal undervise i 18 timer, samt deltage i sociale aktiviteter og udflugter. Stillingen er derfor velegnet som studiejob ved siden af studiet. I jobbet tilbydes desuden et årligt seminar med fokus på didaktik og undervisning samt et undervisningskompetenceforløb, der er rettet mod at udvikle dig som underviser.

Du kommer til at indgå i et undervisningsteam bestående af dygtige studerende fra landets universiteter, og det er afgørende, at du går til din undervisning med stor faglig integritet samt formår at formidle fagligt stof på en måde, hvor det bliver interessant og vedkommende for eleverne. Hos TalentCampDK videreudvikler vi hele tiden på det materiale, vi underviser ud fra. Det betyder, at du skal være parat til at indgå i en faglig dialog omkring didaktiske og matematikfaglige elementer af din undervisning. Som en del af dialogen skal du både modtage og give sparring på egen og andres undervisning.

Som underviser på TalentCamp er din fornemmeste opgave at være en rollemodel for eleverne. Det indbefatter, at du har en lyst til at engagere dig i at give eleverne en god oplevelse, når de er på camp. Det er afgørende, at du har lyst til at understøtte en kultur, hvor man kan være social omkring det faglige.

Du er den ideelle kandidat, hvis du…

  • studerer en uddannelse på universitetsniveau, der er relevant for at undervise i matematik.
  • har lyst til at undervise og at blive rigtig god til det!
  • har lyst til at bidrage med og indgå i sociale aktiviteter for elever.
  • vil arbejde hårdt og målrettet for, at din undervisning skal være landets bedste for elever i grundskolens ældste klasser.
  • ønsker at indgå i et fagligt team, der konstant udvikler TalentCampDK’s undervisning.

Du kan læse mere om TalentCampDK på vores hjemmeside: www.talentcamp.dk.

Løn afregnes pr. TalentCamp du underviser på. Løn er mellem 6000-9000 DKK alt efter længde og arbejdsbyrde.

Din ansøgning skal sendes til Nicolai Carstensen på mail: nc@talentcamp.dk. Ansøgningen skal være vedlagt karakterudskrift fra universitetet, dit CV og en motiveret ansøgning (maks. en A4-side).

Ansøgningsfristen er den 15. juli.

Vi kalder jævnligt kvalificerede ansøgere til samtale, derfor bliver stillinger løbende besat.

Nicolai Carstensen
Teamleder på Matematiklinjen
TalentCampDK