Journalistikkens trusler og evolution


KURSUSBESKRIVELSE

Faglige forudsætninger

Kurset forudsætter, at deltageren har gennemført introduktionskurset til TalentCamps dansklinje, samt Medier- og nonfiktion 1 og 2 i hhv. 7. og 8. klasse. Herudover tager kurset udgangspunkt i de færdigheder, som kan forventes af en deltager i 9. klasse. Deltageren har altså en god forståelse for det materiale, som præsenteres i danskundervisningen i folkeskolen, herunder gode skriftlige og mundtlige færdigheder. Det forventes desuden, at deltageren viser interesse, engagement og en ivrighed efter at fordybe sig i danskfaglige områder.

Indhold

Engang var journalister og redaktører ”gatekeepere”, som kontrollerede, hvilken information der nåede ud til befolkningen. Man taler typisk om, at idealer som objektivitet, troværdighed og uafhængighed traditionelt har sat en standard for journalistikken.

I nutidens postfaktuelle samfund kan enhver udgive sin egen version af virkeligheden – især på nettet. Det har affødt begrebet ”fake news”, men hvad der er fake news, og hvad der ikke er – dét er der stor uenighed om. Desuden vinder sponsoreret indhold frem, og det kan ofte være svært at skelne fra ”reel” journalistik.

Men hvad er overhovedet ”rigtig” journalistik? Hvem har ret til at definere det? Truer fake news og sponsoreret indhold journalistikken? Og hvordan kan journalister og borgere agere i nutidens mediebillede?

I kurset vil deltagerne kritisk reflektere over netop dé spørgsmål og emner. Deltagerens skal udtrykke sine refleksioner i en skriftlig kommentar og et mundtligt oplæg.

Målsætninger

Deltageren skal med udgangspunkt i sin grundviden om journalistik fra kurserne i 7. klasse og 8. klasse være i stand til at perspektivere journalistikken til en bredere samfundsdebat og kritisk reflektere over, hvilken rolle journalistikken spiller i større politiske og kommercielle dagsordener. Deltageren skal ud fra analyse af medieindhold være i stand til at identificere sponsoreret indhold og være i stand til at diskutere og reflektere over begrebet ”fake news” og dets betydning for samfundet.