Komplekse tal


Kursusbeskrivelse

Faglige forudsætninger
Dette kursus forudsætter, at deltagerne har gennemført følgende kurser: Matematik Intro, Analyse 1 og Matematiske Metoder

Indhold
I dette kursus vil vi introducerer en talmængde, der kaldes de komplekse tal. Vi skal blandt andet se, hvordan de komplekse tal gør det muligt at finde løsninger til alle andengradsligninger. Kurset indeholder følgende emner

  • Algebraiske egenskaber ved de komplekse tal
  • Geometrisk fortolkning af de komplekse tal
  • Komplekse funktioner
  • Binome ligninger
  • Komplekse løsninger til andengradsligninger
  • Algebraens fundamentalsætning

Ovennævnte emner introduceres og uddybes gennem tavleundervisning og opgaveregning. Der vil være fokus på at deltagerne tilegner sig stoffet i et omfang, der gør dem i stand til at løse grundlæggende opgaver. 

Målsætning
Det er målet med kurset, at deltagerne skal have en grundlæggende forståelse af hvordan de komplekse tal er en udvidelse af de reelle tal og hvilke matematiske resultater der følger af denne udvidelse. Deltagerne skal desuden være i stand til at benytte de komplekse tal til grundlæggende beregninger og ligningsløsning.  


Forberedelse


Materialer