Kurserne på engelsklinjen

Engelsklinjen er bygget op af to dimensioner: sprog og kultur. De to dimensioner vægter ligeligt, selvom der på nuværende tidspunkt ikke udbydes lige mange kurser på de to dimensioner. Alle deltagere skal på deres første TalentCamp have kurset ”World of English”, som ikke hører under nogen af dimensionerne. Dette kursus skal skabe et fælles grundlag for deltagerne, der kan bygges videre på.

Et kursus svarer til undervisningsforløbet på én TalentCamp, så du skal altså have et nyt kursus, hver gang du er på TalentCamp. På listen herunder kan du se de kurser, som vi tilbyder på engelsklinjen i øjeblikket.

World of English

Cultural Identities

Grammatik 1

Grammatik 2

Translations Studies

Phonetics

Religion

American Racial Relations

American Politics

Brexit

Postcolonianism