Litteraturens genrer

Litteraturens genrer er det første kurses, du skal have i dansklinjens litteraturdimension. Kurset er designet til at møde dig, der hvor du er fagligt og bygge ovenpå den viden, du har i forvejen. Efter kurset har du fået en grundig indføring i forskellige genrer i dansk litteratur.


KURSUSBESKRIVELSE

Faglige forudsætninger
Deltageren har altså en god forståelse af det materiale, vedkommende er blevet præsenteret for i folkeskolen og eventuelt har mødt på TalentCamps intro-kursus.

Indhold
Kurset ”Litteraturens genrer” beskæftiger sig med litterære genrer og deres kendetegn. Kurset fremhæver samtidig forskellige metoder til genrebestemmelse og genrernes betydning for litteraturforståelse og -læsning.

Deltageren forventes at have et grundlæggende kendskab til området i forvejen, men kommer til at stifte bekendtskab med nyt stof og nye perspektiver.

Kurset lægger vægt på deltagerens evne til at forstå og diskutere forskellige genrer og genretræk. Deltageren vil blive præsenteret for en række litterære genrer for at give vedkommende et overblik over og en mere nuanceret forståelse af området. Deltageren vil desuden arbejde indgående med én genre, som er bestemt af underviseren. Kurset skal give deltageren redskaberne til at anskue en tekst ud fra dens generiske kontekst og dermed genkende typiske træk ved den pågældende tekst.

”Litteraturens genrer” indeholder bl.a. følgende fagelementer:

  • Mundtlig tekstanalyse

  • Gruppearbejde og fremlæggelse

  • Analyse og fortolkning

  • Skriftlig fremstilling

Undervisningen består af en blanding af oplæg fra underviser, fælles diskussion, gruppearbejde, fremlæggelser, tv-udsendelser og skriftlig fremstilling. Det forventes, at deltageren efter kurset har skærpet sin analytiske sans og fået nuanceret sin forståelse af genrebegrebet.

Målsætning
Målet er, at deltageren via dette kursus skal opnå et indgående kendskab til en litterær genre samt dens forbindelse til andre genrer. Deltageren skal blive i stand til at se sammenhænge på tværs af forskellige genrer og højne sine tekstanalytiske evner såvel mundtligt som skriftligt.


Forberedelse

Du behøver ikke at foreberede dig til dette kursus inden TalentCamp. Vi er af den overbevisning, at det er rigtig svært at forberede sig til noget, som man ikke har nogen chance for at vide hvad indebærer. Derfor er Litteraturens genrer tilrettelagt sådan, at undervisningen tager udgangspunkt i de færdigheder og kompetencer du har, når undervisningen starter. Selvom man er førstegangsdeltager, kan der dog være forberedelse til programmet om fredagen. Hvis det er tilfældet vil du modtage en mail med oplysninger om, hvad du skal forberede samt tilhørende materiale.


Materialer

Her finder du det materiale, der benyttes i forbindelse med undervisningen. Du er velkommen til at downloade materialet og se på det inden TalentCamp. Dette er dog ikke forventet.

Slides (del 1) (bruges i undervisningen)

Slides (del 2) (bruges i undervisningen)