Litteraturens teorier og tilgange


KURSUSBESKRIVELSE

Indhold

Kurset ”Litteraturens teorier og tilgange” beskæftiger sig med den litterære kritikhistorie og en akademisk tilgang til litteraturen. Kurset fremhæver desuden forbindelsen mellem forskellige kritiske skoler.

Deltageren forventes ikke at have kendskab til området i forvejen og kommer til at stifte bekendtskab med nyt stof.

Kurset lægger vægt på deltagerens evne til at sætte sig ind i en bestemt kritisk tilgang og beskrive sammenhænge mellem den og andre kritiske tilgange. Deltageren vil blive præsenteret for en række litterære teorier og kritiske tilgange for at give vedkommende et overblik over kritikhistorien. Deltageren vil desuden arbejde indgående med én kritisk tilgang, som er bestemt af underviseren. Kurset skal give deltageren redskaberne til at anskue en tekst ud fra en kritisk tilgang og dermed identificere og forholde sig til styrker, svagheder og fokusområder ved den pågældende tilgang.

”Litteraturens historie” indeholder bl.a. følgende fagelementer:

  • Mundtlig tekstanalyse

  • Gruppearbejde og fremlæggelse

  • Analyse og fortolkning

  • Skriftlig fremstilling

Undervisningen består af en blanding af oplæg fra underviser, fælles diskussion, gruppearbejde, fremlæggelser, tv-udsendelser og skriftlig fremstilling. Det forventes, at deltageren efter kurset har skærpet sin analytiske sans og opnået en større bevidsthed om egen litteraturanalytisk praksis.

Målsætning

Målet er, at deltageren via dette kursus skal opnå et indgående kendskab til en kritisk tilgang. Deltageren skal blive i stand til at beskæftige sig med litterære tekster ud fra en bestemt kritisk tilgang og dermed højne sine tekstanalytiske evner såvel mundtligt som skriftligt.