Matematik Intro

Matematik Intro er det kursus, du skal have første gang du er på TalentCamp. Kurset er designet til at møde dig, der hvor du er matematetikfagligt og bygge ovenpå den viden, du har i forvejen. Efter kurset har du fået en grundig indføring i grundlæggende regneteknik.


Kursusbeskrivelse

Faglige forudsætninger
Kurset tager udgangspunkt i de færdigheder, som man kan forvente af en dygtig elev i 7. - 8. klasse. Det betyder, at vi forventer, at deltagerne har en god forståelse af det stof, som er blevet præsenteret i skolen.

Indhold
Kurset omfatter først og fremmest en dybdegående gennemgang af følgende emner:

  • Brøkregning

  • Potensregning

  • Kvadratsætninger

  • Ligningsløsning (en variabel)

  • Andensgradsligninger

Der er meget fokus på den praktiske del af ovenstående emner, dvs. opgaveregning vægtes i forhold til mere teoretiske betragtninger.

Kurset afsluttes med en perspektivering af stoffet. Perspektiveringen er ikke fastlagt på forhånd men vælges af underviseren. Formålet med perspektiveringen er at give deltagerne et indblik i, hvad de kan forvente at komme til at beskæftige sig med på kommende TalentCamps.

Målsætning
Det er målet, at deltagerne har deres grundlæggende regnetekniske færdigheder på plads, når de har gennemført Matematik Intro. Det er vigtigt at deltagernes regneteknik er helt i top, når vi begynder at introducere abstrakt matematik på senere kurser. Stærke regnetekniske færdigheder giver nemlig overskud til at kunne koncentrere sig om de centrale tanker og ideer i matematiske argumenter.


Forberedelse

Du behøver ikke at foreberede dig til dette kursus inden TalentCamp. Vi er af den overbevisning, at det er rigtig svært at forberede sig til noget, som man ikke har nogen chance for at vide hvad indebærer. Derfor er Matematik Intro tilrettelagt sådan, at undervisningen tager udgangspunkt i de færdigheder du har, når undervisningen starter. Selvom man er førstegangsdeltager, kan der dog være forberedelse til programmet om fredagen. Hvis det er tilfældet vil du modtage en mail med oplysninger om, hvad du skal forberede samt tilhørende materiale.

Men hvis du har lyst til at gå i gang allerede inden campen, er du naturligvis meget velkommen! I så fald kan vi anbefale dig at kigge på noten "Grundlæggende regneteknik", som er skrevet af underviserne på TalentCamp. Du finder noten under "materialer" herunder. Noten beskriver store dele af teorien bag de emner, som vi skal arbejde med i Matematik Intro. Det kan være, at du synes, at noten er svær at læse. Noten er nemlig skrevet i et lidt mere akademisk sprog med lidt mere stringente matematiske formuleringer end de fleste elever i 7. - 8. klasse er vant til. Derfor forventer vi på ingen måde, at du har forstået hele noten på forhånd. Det er jo det, du skal på TalentCamp for at lære. :)


Materialer

Her finder du det materiale, der benyttes i forbindelse med undervisningen i kurset Matematik Intro. Du er velkommen til at downloade materialet og se på det inden TalentCamp. Dette er dog ikke forventet.

Noten gennemgår kernestoffet i kurset. Beviser for nogle af de perspektiverende sætninger i slidsne er udeladt. Noten er ment som repetitionsmateriale efter man har gennemført kurset. Hvert emne i kurset har sit eget kapitel i noten, og hvert kapitel afsluttes med en mængde opgaver.

Opgavesættet er det opgavesæt, som vi benytter i undervisningen. Hvis du gerne vil arbejde med stoffet på forhånd, anbefaler vi derfor, at du laver opgaverne i noten i stedet for opgaverne i opgavesættet. Opgaverne i noten og i opgavesættet har samme sværhedsgrad.

Slidesne nedenfor benyttes også i undervisningen. Hvis du har lyst til at få et overblik over, hvad kurset indeholder, er det en god ide at kigge slidsne igennem.

Note: Grundlæggende Regneteknik

Slides (benyttes i undervisningen)

Opgavesæt (benyttes i undervisningen)

Gruppeøvelser (benyttes i undervisningen)