Analyse 2

Sidst opdateret: 24. maj 2023

I dette kursus arbejder vi videre med funktionsbegrebet, og vi skal i særdeleshed opnå en stærkere forståelse af den til en reel funktion hørende graf. Vi skal forstå konceptet "grænseovergang", og vi vil forsøge at forstå det matematiske betydning af at en graf for en reel funktion er sammenhængende.