Matematik Intro

Sidst opdateret: 7. juli 2022

En af forudsætninger for at kunne lave korrekte matematiske argumenter og ræsonnementer er, at man er god til at regne! Her mener vi ikke god til at gange store tal sammen hurtigt, men vi taler derimod om at kende og kunne anvende grundlæggende algebraiske regneregler.


KURSUSBESKRIVELSE

Faglige forudsætninger
Matematik Intro er det kursus, du skal have første gang du er på TalentCamp. Kurset er designet til at møde dig, der hvor du er matematetikfagligt og bygge ovenpå den viden, du har i forvejen. Kurset tager udgangspunkt i de færdigheder, som man kan forvente af en dygtig elev i 7. - 8. klasse. Det betyder, at vi forventer, at deltagerne har en god forståelse af det stof, som er blevet præsenteret i skolen.

Indhold
Kurset omfatter først og fremmest en dybdegående gennemgang af følgende emner:

  • Brøkregning
  • Potensregning
  • Kvadratsætninger
  • Ligningsløsning (en variabel)
  • Andengradsligninger

Der er meget fokus på den praktiske del af ovenstående emner, dvs. opgaveregning vægtes i forhold til mere teoretiske betragtninger.

Kurset afsluttes med en perspektivering af stoffet. Perspektiveringen er ikke fastlagt på forhånd men vælges af underviseren. Formålet med perspektiveringen er at give deltagerne et indblik i, hvad de kan forvente at komme til at beskæftige sig med på kommende TalentCamps.

Læringsmål

Det er vigtigt at deltagernes regneteknik er helt i top, når vi begynder at introducere abstrakt matematik på senere kurser. Stærke regnetekniske færdigheder giver nemlig overskud til at kunne koncentrere sig om de centrale tanker og ideer i matematiske argumenter.

Derfor er det målet, at deltagerne har deres grundlæggende regnetekniske færdigheder på plads, når de har gennemført Matematik Intro. Det betyder, at deltagerne er komfortable med at løse opgaver i hvert af de frem emner listet ovenfor på et niveau, der svarer til opgaver uden stjerne-markering i opgavesættet (se afsnittet “Materialer” nedenfor). Desuden skal deltagerne med ingen eller kun lidt hjælp kunne takle opgaver med én stjerne i opgavesættet.


FORBEREDELSE

Du behøver ikke at forberede dig til dette kursus inden TalentCamp. Vi er af den overbevisning, at det er rigtig svært at forberede sig til noget, som man ikke har nogen chance for at vide hvad indebærer. Derfor er Matematik Intro tilrettelagt sådan, at undervisningen tager udgangspunkt i de færdigheder du har, når undervisningen starter.

Men! Hvis du har lyst til at gå i gang allerede inden campen, er du naturligvis meget velkommen! I så fald kan vi anbefale dig at kigge på noten "Grundlæggende regneteknik", som er skrevet af underviserne på TalentCamp. Du finder noten under "materialer" herunder. Noten beskriver store dele af teorien bag de emner, som vi skal arbejde med i Matematik Intro. Det kan være, at du synes, at noten er svær at læse. Noten er nemlig skrevet i et lidt mere akademisk sprog med lidt mere stringente matematiske formuleringer end de fleste elever i 7. - 8. klasse er vant til. Derfor forventer vi på ingen måde, at du har forstået hele noten på forhånd. Det er jo det, du skal på TalentCamp for at lære.

Derudover kan du også tage et kig på det video-materiale, der hører til kurset. Vi har nemlig lavet en video-serie, hvor en af vores undervisere fortæller lidt om hvert af de fem emner, vi skal arbejde med i “Matematik Intro”. Videoerne kan både bruges som forberedelse men også som repetition efter TalentCamp. Du finder videoerne under afsnittet “Materialer” herunder.


MATERIALER

Her finder du det materiale, der benyttes i forbindelse med undervisningen i kurset Matematik Intro. Du er velkommen til at downloade materialet og se på det inden TalentCamp. Dette er dog ikke forventet.

Noten gennemgår kernestoffet i kurset. Beviser for nogle af de perspektiverende sætninger i slidsne er udeladt. Noten er ment som repetitionsmateriale efter man har gennemført kurset. Hvert emne i kurset har sit eget kapitel i noten, og hvert kapitel afsluttes med en mængde opgaver.

Opgavesættet er det opgavesæt, som vi benytter i undervisningen. Hvis du gerne vil arbejde med stoffet på forhånd, anbefaler vi derfor, at du laver opgaverne i noten i stedet for opgaverne i opgavesættet. Opgaverne i noten og i opgavesættet har samme sværhedsgrad.

Slidesne nedenfor benyttes også i undervisningen. Hvis du har lyst til at få et overblik over, hvad kurset indeholder, er det en god ide at kigge slidsne igennem.

Note: Grundlæggende Regneteknik

Slides (benyttes i undervisningen)

Opgavesæt (benyttes i undervisningen)

Gruppeøvelser (benyttes i undervisningen)

Udover ovenstående materiale, har vi lavet en række videoer, der gennemgår de vigtigste dele af stoffet i “Matematik Intro”. Hver video er ca. 20 minutter lang. Det er tanken, at videoerne primært skal bruges som repetition efter TalentCamp.

Edit (NC): Den gav mig fejl da jeg prøvede at embedde videoerne her på siden.

https://www.youtube.com/watch?v=YM5V1vC89YM

https://www.youtube.com/watch?v=ES9_3yxfeGU

https://www.youtube.com/watch?v=8rwvvekGqHU

https://www.youtube.com/watch?v=Qayd4GM7JrE

https://www.youtube.com/watch?v=HM-ymajCIJM