Medier og Målgrupper


KURSUSBESKRIVELSE

Faglige forudsætninger

Kurset forudsætter, at deltageren har gennemført introduktionskurset til TalentCamps dansklinje, samt Medier- og nonfiktion 1. 7.klasse. Herudover tager kurset udgangspunkt i de færdigheder, som kan forventes af en deltager i 8. klasse. Deltageren har altså en god forståelse for det materiale, som præsenteres i danskundervisningen i folkeskolen, herunder gode skriftlige og mundtlige færdigheder. Det forventes desuden, at deltageren viser interesse, engagement og en ivrighed efter at fordybe sig i danskfaglige områder.

Indhold

Det startede med partipressen, så fik vi omnibusavisen, og nu har vi alle et personligt nyhedsfeed på Facebook. Journalistikken har altid arbejdet med målgrupper, men på vidt forskellige måder. Kurset ser på den historiske udvikling inden for målretning af journalistik til bestemte segmenter. Deltageren vil lære at analysere danske medier gennem Minervamodellen og fortolke medieindhold, ud fra hvilken målgruppe medierne henvender sig til. Desuden skal deltageren diskutere relevansen af modeller, segmenter og generaliserende målgrupper i den digitaliserede tidsalder.

Deltagerne skal på basis af pensum producere medieindhold, der er målrettet et defineret segment og en defineret persona og fremlægge deres resultater i en mundtlig fremlæggelse.

Målsætninger

Det er målet, at deltageren med udgangspunkt i sin grundlæggende journalistiske viden fra kurset i 7. klasse kan gennemskue og afkode, hvordan medieindhold er differentieret, alt efter hvilken målgruppe indholdet henvender sig til. Deltageren bliver i stand til at analysere, hvordan temaer, budskaber og skrivestil benyttes til at ramme afgrænsede målgrupper i medierne. Med afsæt i denne viden bliver deltageren i stand til at producere egne pitches til journalistiske historier målrettet bestemte segmenter og personaer. Det er desuden målet, at deltageren kan diskutere fordele og ulemper ved målrettet medieindhold og sætte dette ind i en historisk sammenhæng.