Nyhedsjournalistik

Nyhedsjournalistik er det første kurses, du skal have i dansklinjens mediedimension. Kurset er designet til at møde dig, der hvor du er fagligt og bygge ovenpå den viden, du har i forvejen. Efter kurset har du fået en grundig indføring i forskellige genrer i dansk litteratur.


KURSUSBESKRIVELSE

Faglige forudsætninger
Kurset tager desuden udgangspunkt i de færdigheder, som kan forventes af en deltager i 7. klasse. Deltageren har altså en god forståelse for det materiale, som præsenteres i danskundervisningen i folkeskolen, herunder gode skriftlige og mundtlige færdigheder. Det forventes også, at deltageren viser interesse, engagement og en ivrighed efter at fordybe sig i danskfaglige områder.

Indhold
Omdrejningspunktet for kursets første del er nyhedsartiklen, da denne udgør det basale fundament for journalistikken. Deltageren vil blive undervist i nyhedsartiklens grundsten, nyhedstrekanten og de klassiske nyhedskriterier: væsentlighed, identifikation, sensation, aktualitet og konflikt. Desuden vil kurset fokusere på journalistens grundlæggende værktøjer i udarbejdelsen af nyhedsartikler: vinkling, identificering af kildetyper, planlægning og research, interviewteknik og prioritering af indhold. Kurset vil desuden gennemgå de mest centrale journalistiske genrer, så deltageren får en smagsprøve på, hvad journalistikken også byder på, ud over nyheder.

I kursets andel del introduceres deltageren for alternative nyhedskriterier. Flere medieforskere udfordrer nemlig de klassiske nyhedskriterier og formulerer helt andre kriterier for, hvad der udgør en god nyhed. Nogle medier gør også oprør mod de traditionelle kriterier, f.eks. har Metroxpress lavet sine egne "sociale kriterier". 

Deltageren vil undersøge og identificere nye og gamle nyhedskriterier i nyhedsartikler.

Målsætninger
Det er målet, at deltageren gennem dette kursus vil blive i stand til at redegøre for, hvad en nyhed er, og hvad både de klassiske og nye nyhedskriterier er. Deltageren skal desuden være i stand til at definere, hvilken funktion nyhedskriterierne har som journalistisk virkemiddel. Deltageren vil desuden lære at bruge vinkling, research, interviewteknik og prioritering af indhold til at udarbejde sin egen nyhedsartikel. 


Forberedelse

Du behøver ikke at foreberede dig til dette kursus inden TalentCamp. Vi er af den overbevisning, at det er rigtig svært at forberede sig til noget, som man ikke har nogen chance for at vide hvad indebærer. Derfor er Litteraturens genrer tilrettelagt sådan, at undervisningen tager udgangspunkt i de færdigheder og kompetencer du har, når undervisningen starter. Selvom man er førstegangsdeltager, kan der dog være forberedelse til programmet om fredagen. Hvis det er tilfældet vil du modtage en mail med oplysninger om, hvad du skal forberede samt tilhørende materiale.


Materialer

Her finder du det materiale, der benyttes i forbindelse med undervisningen. Du er velkommen til at downloade materialet og se på det inden TalentCamp. Dette er dog ikke forventet.

Slides (bruges i undervisningen)

Øvelse: hvad har du lært?