Nyhedsjournalistik


KURSUSBESKRIVELSE

Faglige forudsætninger

Kurset forudsætter, at deltageren har gennemført introduktionskurset til TalentCamps dansklinje.

Kurset tager desuden udgangspunkt i de færdigheder, som kan forventes af en deltager i 7. klasse. Deltageren har altså en god forståelse for det materiale, som præsenteres i danskundervisningen i folkeskolen, herunder gode skriftlige og mundtlige færdigheder. Det forventes også, at deltageren viser interesse, engagement og en ivrighed efter at fordybe sig i danskfaglige områder.

Indhold

Omdrejningspunktet for kursets første del er nyhedsartiklen, da denne udgør det basale fundament for journalistikken. Deltageren vil blive undervist i nyhedsartiklens grundsten, nyhedstrekanten og de klassiske nyhedskriterier: væsentlighed, identifikation, sensation, aktualitet og konflikt. Desuden vil kurset fokusere på journalistens grundlæggende værktøjer i udarbejdelsen af nyhedsartikler: vinkling, identificering af kildetyper, planlægning og research, interviewteknik og prioritering af indhold. Kurset vil desuden gennemgå de mest centrale journalistiske genrer, så deltageren får en smagsprøve på, hvad journalistikken også byder på, ud over nyheder.

I kursets andel del introduceres deltageren for alternative nyhedskriterier. Flere medieforskere udfordrer nemlig de klassiske nyhedskriterier og formulerer helt andre kriterier for, hvad der udgør en god nyhed. Nogle medier gør også oprør mod de traditionelle kriterier, f.eks. har Metroxpress lavet sine egne "sociale kriterier". 

Deltageren vil undersøge og identificere nye og gamle nyhedskriterier i nyhedsartikler.

Målsætninger

Det er målet, at deltageren gennem dette kursus vil blive i stand til at redegøre for, hvad en nyhed er, og hvad både de klassiske og nye nyhedskriterier er. Deltageren skal desuden være i stand til at definere, hvilken funktion nyhedskriterierne har som journalistisk virkemiddel. Deltageren vil desuden lære at bruge vinkling, research, interviewteknik og prioritering af indhold til at udarbejde sin egen nyhedsartikel.