Om Engelsklinjen

Engelskfaget dækker et enormt fagområde! Hos TalentCampDK er det vigtigt, at eleverne arbejder i dybden, og for at sikre at imødekommer den målsætning, har vi valgt at koncentrere undervisingen på Engelsklinjen om to dimensioner af engelskfaget: sprog og kultur. De to dimensioner vægter ligeligt, alle elever der følger engelsklinje skal stifte bekendtskab med begge dimensioner.

På hver TalentCamp har man et afsluttet undervisningsforløb. Vi kalder sådan et for løb for et “kursus”. Du kan læse meget mere om de enkelte kurser, der undervises i på Engelsklinjen ved at klikke på “kurserne” i menuen til venstre.

Figuren herunder illustrerer, hvordan Engelsklinjen er bygget op. Hver firkant svarer til ét kursus (altså undervisning på én TalentCamp). Figuren skal læses ovenfra og ned: Første gang man er på TalentCampi engelsk, skal man have kurset “World of English”. På de næste TalentCamps har man kurserne “Grammatik 1” og “United States of America”, og herefter tilstræber vi, at man skiftevis har kurser med sprogligt og kulturelt fokus.

Den lodrette linje illustrerer engelsklinjens opdeling i to dimensioner: en sproglig og en kulturel. Den vandrette linje illustrerer, at kurser nedenfor linjen har samme sværhedsgrad og kan tages i vilkårlig rækkefølge.

Engelsklinjen.png