Racial Differences


KURSUSBESKRIVELSE

Indhold
Kurset omfatter følgende emner:

  • Race og etnicitet

  • Historiske racekonflikter

  • Årsagerne til nuværende racekonflikter

  • Forholdet mellem bestemte etniske grupper

  • ”Victimization”

  • Lovgivning

Målsætning
Formålet med dette kursus er at give eleverne muligheden for at forholde sig kritisk til et meget kompliceret emne. Vi ønsker at gøre op med tanken om, at minoriteter altid er ofre ved at belyse racekonflikter fra flere forskellige vinkler. Derudover skal eleven være bekendt med, hvilken lovgivning, der findes/har fandtes for/imod racediskriminering, og eleven skal kunne sætte denne lovgivning i relation til nuværende problematikker.