Religion


KURSUSBESKRIVELSE

Indhold
Kurset omfatter følgende emner:

  • Religionens generelle betydning for det amerikanske samfund

  • Religionens historie og udbredelse i USA

  • Årsagerne til spændinger mellem religiøse grupper

  • Årsagerne til religiøs diskriminering

  • Religionens fremtid og det senmoderne samfund

Målsætning
Dette kursus har til formål at give eleverne et indblik i, hvilken rolle religion spiller i det i dag overvejende kristne USA. Eleverne vil få et kendskab til USA's forskellige religiøse grupper, hvordan disse grupper sameksisterer, og hvilken rolle de hver især spiller i det amerikanske samfund. Eleverne skal kunne udtrykke sig upartisk, informeret og reflekteret om et emne, der ellers ofte er følelsesbetonet og subjektivt.