Religion

Med udgangspunkt i religion handler dette kursus om amerikansk historie og selvsyn samt religiøs forfølgelse som et historisk og psykologisk fænomen. Deltagerne stifter bekendtskab med emner som civil religion, anti-katolicisme, antisemitisme, polygami og abort. Vi lægger vægt på at få elevernes egen viden og holdninger i spil på en respektfuld måde og i en analytisk kontekst med fokus på at se paralleller i historien eller på tværs af religiøse grupper.


KURSUSBESKRIVELSE

Faglige forudsætninger
I dette kursus lægges der vægt på aktiv mundtlig deltagelse, præsentationer og debat. Da hele forløbet foregår på engelsk, er det en forudsætning, at eleverne kan forstå engelsk på et højt niveau og selv taler nær-flydende engelsk. Der er fokus på evnen til at forholde sig kritisk til information samt analysere og perspektivere på et niveau svarende til det, der findes i kurset “Cultural Identities”. Det forventes desuden, at deltagerne har en bred viden om den engelsktalende verden, sådan som det er behandlet i kurset “World of English”.

Indhold
Kurset omfatter følgende emner:

  • Religionens generelle betydning for det amerikanske samfund

  • Religionens historie og udbredelse i USA

  • Årsagerne til spændinger mellem religiøse grupper

  • Årsagerne til religiøs diskriminering

  • Religionens fremtid og det senmoderne samfund

Læringsmål
Dette kursus har til formål at give deltagerne et indblik i, hvilken rolle religion spiller i det i dag overvejende kristne USA. Deltagerne får kendskab til USA's forskellige religiøse grupper, hvordan disse grupper sameksisterer, og hvilken rolle de hver især spiller i det amerikanske samfund. Deltagerne skal kunne udtrykke sig upartisk, informeret og reflekteret om et emne, der ellers ofte er følelsesbetonet og subjektivt.

Herudover er der fokus på at udvikle deltagernes mundtlige færdigheder. Efter kurset skal deltagerne have opbygget et aktivt ordforråd med fagspecifikke termer, der gør dem i stand til at diskutere religion på engelsk på et niveau udover, hvad der er forventeligt i grundskolen.


ForberedelsE

Du behøver ikke at forberede dig til dette kursus inden TalentCamp.


Materialer

Her finder du det materiale, der benyttes i forbindelse med undervisningen. Du er velkommen til at downloade materialet og se på det inden TalentCamp. Vi understreger, at det ikke er meningen, at man skal have arbejdet alt materialet igennem forud for undervisningen.

Slides

Øvelse: Tidslinje

Øvelse: Refleksionsøvelse 1

Øvelse: Refleksionsøvelse 2