Semiologi og Semantik


KURSUSBESKRIVELSE

Faglige forudsætninger

Kurset Semiologi og Semantik er et kursus for 8. klasser på dansklinjen på TalentCamp. Kurset forudsætter de færdigheder, som er blevet introduceret på introduktionskurset på TalentCamp, Dansk grammatik samt en god forståelse for de grammatiske begreber, som det forventes, at en 8. klasse i grundskolen behersker. 

Indhold

Kurset Semiologi og Semantik er en uddybning af de grundlæggende analyseredskaber og metoder anvendt inden for sprogvidenskaben (lingvistikken) men med fokus på semantik fremfor syntaks. I løbet af kurset vil vi flytte os fra elementær sætningsanalyse og opdeling i materiale og funktion til at se på den iboende betydning. Kurset er delt op i to dele, hvoraf første del giver deltagerne er fagligt fundament og begrebsapparat inden for lingvistiks semantik, hvorefter anden del implementere disse begreber og metoder arbejdet med metaforteori.

Deltagerne får gennem dette kursus værktøjer til at observere og analysere sproget fra flere forskellige vinkler. Følgende emner bliver blandt andet gennemgået:

- Grammatisk analyse af materiale og funktion
- Tematiske roller
- Semiologi
- Leksikologi
- Valens
- Metaforteori
- Image Schemes

Det forventes, at deltager kan grundlæggende sætningsanalyse samt de latinske notationer.

Undervisningen varieres med gruppearbejde, fremlæggelser samt analyse og diskussion af aktuelt sprogligt materiale med henblik på en dybere forståelse af kognitiv metaforteori og det sprog, som omslutter os.

Kurset sluttes af med en afsluttende opgave, som besvares i grupper.
 

Målsætninger

Målet med kurset Introduktion til semantik er at uddybe de grundbegreber og analyseredskaber, som blev introduceret på kurserne Introduktion til dansk samt Dansk grammatik.

Deltageren skal efter endt kurset kunne skelne mellem grammatiske relationer og semantiske roller, argumentere for verbers semantiske og grammatiske valens. De skal kunne analyse og implementere leksikalske relationer i uddrag fra realtekst og i nogen grad kunne finde metaforiske eksempler i sprogligt materiale.

Det forventes, at deltageren tager sin nytilegnede viden med sig på sit videre forløb ved TalentCampDK.