World of English


Kursusbeskrivelse

Indhold

  • Historisk indsigt i det engelske sprog

  • Oprindelse

  • Udbredelse

  • Dialekter og accenter

  • Værktøjer til skriftlig, akademisk engelsk

  • Mundtlige værktøjer

Målsætning

Dette kursus er introduktionskurset til engelsklinjen ved TalentCamp. Her får eleverne indblik i oprindelsen af det engelske sprog samt dets udbredelse, hvor vi blandt andet ser på hvorfor engelsk har den status, som det har. I forbindelse med dette ses der også på de forskellige accenter og dialekter, som er opstået undervejs. Sidst men ikke mindst, får eleverne værktøjer til både skriftligt og mundtligt engelsk, som det forventes at eleverne tager med sig i deres videre forløb hos TalentCamp. Med disse værktøjer får eleverne mulighed for at tillægge sig en mere akademisk skrivestil, samt forbedre deres mundtlige præsentationsevner.