Aspirantgruppen

Sidst opdateret: 31. maj 2023

TalentCampDK's aspirantforløb er for de dygtigste gymnasieelever, som har en stor nysgerrighed på verden; her lærer de at dyrke forestillingsevne og kritisk tænkning gennem et fagligt ambitiøst fællesskab af engagerede elever fra hele landet.

Udover en investering i fremtiden er uddannelse også en investering i en selv, idet det er en metode til at forstå de mekanismer, der former os som individer og vores samfund. Med udgangspunkt i en akademisk tilgang undersøger vi den verden som vi alle deler fra tre forskellige perspektiver: et kulturelt, et samfundsfagligt og et økonomisk perspektiv. Kort sagt fordyber vi os ikke kun i hvem vi er, men også hvorfor vi er.

De tre perspektiver:

Litteratur & kultur
I dette perspektiv læser vi den store litteratur og spørger, hvordan kunsten spejler og blander sig i større samfundsfaglige problematikker som f.eks. klimakrisen.

Samfund & politik
Med særligt fokus på politisk teori dykker denne linje ned i nogle af historiens største tænkere, fra Aristoteles til Marx, og prøver at forstå det mærkeligste dyr i skoven: Mennesket.

Matematik i perspektiv
Meget af det moderne samfund er grundlagt på matematiske og økonomiske modeller, og vi undersøger her, hvilken logik der ligger bag de komplekse udregninger, og hvad de kan sige om fortiden, nutiden og fremtiden.

Aspirantforløbet sigter mod at give unge mennesker kompetencerne til at lukke verden ind, reflektere kritisk over den og forholde sig til den og ens egen plads i den.