Vision

Sidst opdateret: 31. maj 2023

FAGLIG VISION

Vi vil etablere et undervisningsmiljø, hvor elever med særlige kræfter og evner tilgodeses. Undervisingen skal foregå på de dygtigste elevers præmisser. Eleverne skal have mulighed for at dygtiggøre sig og desuden opleve fagene engelsk, dansk og matematik både i dybden og i bredden.
Vi vil opildne eleverne til at tilegne sig ny viden, udnytte deres potentiale og derved opmuntre dem til senere at opnå et så højt uddannelsesniveau som muligt.

SOCIAL VISION

Vi vil skabe en ramme, hvor eleverne har mulighed for at skabe sociale relationer med ligesindede jævnaldrene på tværs af landets grundskoler. Eleverne skal have mulighed for at være sociale omkring det faglige. Samtidig skal eleverne have mulighed for at møde og opleve fagligt kompetente undervisere og mentorer.
Det er således målet, at eleverne skal indgå i et socialt fællesskab, hvor det er sejt at være dygtig og ”in” at videndele.


Det handler om at være social omkring det faglige. Det er fedt, at vi også kan tale om faglige ting uden for undervisningen.

— Marie, aspirant