Om engelsklinjen

Sidst opdateret: 8. juni 2023

En del af det, der gør engelskfaget til noget særligt, er dets alsidighed og bredde. Når vi arbejder med engelsk på TalentCampDK, studerer vi ikke blot et fremmedsprog for at kunne tale det, men beskæftiger os med det engelske sprogs oprindelse, grammatik, litteratur og ikke mindst kulturen og historien i de lande, hvor sproget gør sig gældende.

På hver TalentCamp har man et afsluttet undervisningsforløb. Vi kalder sådan et forløb for et “kursus”. Figuren herunder illustrerer, hvordan Engelsklinjen er bygget op. Hver firkant svarer til ét kursus (altså undervisning på én TalentCamp).

Linjens opbygning tager sit afsæt i en grundtanke om, at man som elev stifter et dybere bekendtskab med alle engelskfagets tre hovedgrene: historie/kultur, sprog (lingvistik) og litteratur.

På sin første TalentCamp skal man have kurset ”World of English”, der er en introduktion til det engelske sprogs oprindelse, udbredelse og betydning i dag. På de følgende TalentCamps vil man møde kurset Grammar 1, hvor vi dykker ned i det engelske sprogs opbygning og derpå Literature 1, hvor vi gennem eksempler fra engelsksproget litteratur etablerer en værktøjskasse til litterær analyse af prosa og poesi. Herefter tilstræber vi at udbygge elevernes viden etableret i de tre første kurser gennem kurserne Cultural Identities, hvor vi med et britisk og amerikansk udgangspunkt beskæftiger os med historie og dens betydning for dannelsen af kulturelle og nationale identiteter, Grammar 2 som en overbygning til Grammar 1 og Literature 2 hvor vi udbygger den basale litterære værktøjskasse med litteraturkritiske tilgange som fx feminist criticism. Endelig kan man i 9. klasse møde kurser som Rule Britannia, Phonetics, Keep Calm and Be British eller Translation Studies.

Du kan læse meget mere om de enkelte kurser, der undervises i på Engelsklinjen ved at klikke på “kurserne” i menuen forneden.

       Engelsklinjens struktur


7. klasse


8. klasse


9. klasse