Grammar 2: Meaning-making in English Grammar

Sidst opdateret: 26. januar 2023

KURSUSBESKRIVELSE

Faglige forudsætninger

Indhold
Kurset omfatter først og fremmest en dybdegående gennemgang af følgende emner:

  • Kongruens
  • Genitiv
  • Adjektivers og adverbiers rolle
  • Reference
  • Forskellene på britisk og amerikansk engelsk
  • Tegnsætning

Læringsmål
Grammatik 2 bygger oven på Grammatik 1, og det forventes, at eleverne efter disse to kurser har et stærkt sprogligt fundament, og at eleven kan forklare og implementere al den gennemgående teori både skriftligt og mundtligt. Eleven er ydermere blevet gjort bekendt med forholdet mellem dansk og engelsk og formår at gennemskue forskellene og lighederne mellem de to sprog.


FORBEREDELSE


MATERIALE