Rule Brexitannia

Sidst opdateret: 7. juni 2023

Rule Brexitannia er et kultur- og politikkursus udelukkende med fokus på Storbritannien og dets interne kulturelle konflikter. Kursets omdrejningspunkt er Brexit, derfor vil den politisk historie og kulturelle udvikling i landets fire individuelle dele blive diskuteret i relation til dette. Kurset bygger ovenpå introduktionen til cultural memory theory samt den grundlæggende viden om UK, som eleverne har mødt i Cultural Identities kurset. Foruden cultural memory, vil eleven også lære om collective memory theory, samt blive grunlæggende indtroduceret til den akademiske disciplin historiografi, og hvordan det spiller en rolle for vores forståelse af historie. Eleverne vil desuden skulle behandle koncepter som ’power’, ’democracy’ og ’ devolution’ og ud fra disse indgå i åben klasserumsdebat, hvor fokus er på retorik og argumentation. Indholdsmæssigt søger kurset at udvide den enkelte elevs forståelse af den britiske politiske kultur og gennem historie skabe en forståelse for, hvad der ligger til grund for Brexit. Metodemæssigt vil kurset udfordre den enkelte elevs evne til at argumentere og debattere forskellige komplekse koncepter for derved at styrke mundtlige færdigheder men også fremme meningsdannelse og udvide deres perspektiv.


KURSUSBESKRIVELSE

Faglige forudsætninger
Eleven forventes at have en forudgående viden om Storbritannien, dets kultur og rolle i verdenshistorien – altså at være i stand til at beskrive Storbritannien som nation og at placere denne i en verdenshistorie kontekst. Eleven er bevidst om Brexit, men forventes ikke at vide hvad det indebærer eller at kunne redegøre for begivenhederne.

Indhold
Rule Brexitannia kurset starter med en historisk grundig introduktion til de vigtigste begivenheder i den britiske historie, som danner grundlag for det, som eleverne skal arbejde med i deres analyse af Brexit fænomenet. Derfor er der i den historiske gennemgang fokus på koncepter som demokrati, lovgivning, krig og kulturel selvopfattelse. Der vil blive sat skarp fokus på forskellene ved Storbritanniens fire nationer: England, Skotland, Wales og Nordirland. Kursets teori vil hovedsageligt bygge på ’collective memory’ men også trække på ’cultural memory theory’ og historiografi, som eleverne har mødt på Cultural Identitites kurset. Kurset anvender hovedsageligt mundtlig metode som diskussion og åben debat med fokus på god argumentation; eleverne vil dog i grupper også skulle producere en præsentation af et givent emne, mens den enkelte elev også ville skulle lave et kortere skiftligt produkt. Gennem kurset vil eleverne skulle arbejde med historiske tekster, videoklip, interviews samt billeder og propaganda.

Læringsmål
De centrale faglige mål med Rule Brexitannia kurset er at give den enkelte elev et kulturelt og politisk nuanceret perspektiv af Storbritannien som nation for derfor at kunne forstå bevæggrundene bag Brexit og være i stand til at diskutere de kulturelle og politiske fænomener, som har fundet sted i kølvandet på afstemningen i 2016. Derudover søger kurset at skabe en forståelse for de problematikker, som er en del af den nuværende Brexit debat med det formål at eleven kan drage paralleller og finde forskelle til andre lande, her især Danmark. Derudover forventes eleven efter endt kursus at kunne forstå og anvende de centrale teorier præsenteret i kurset, som fx ’collective memory theory’ og overføre dem til andre emner i andre fag, f.eks. dansk, historie eller samfundsfag.


FORBEREDELSE

Såfremt eleven forventes at forberede noget inden camp, vil det fremgå at velkomstmailen fra den pågældende underviser.