Om dansklinjen

Sidst opdateret: 18. januar 2023

Danskfaget dækker et enormt fagområde. Hos TalentCampDK er det vigtigt, at eleverne arbejder i dybden, og for at sikre at vi imødekommer den målsætning, har vi valgt at koncentrere undervisningen på dansklinjen om litteratur.

På hver TalentCamp har man et afsluttet undervisningsforløb. Vi kalder sådan et forløb for et "kursus". Du kan læse meget mere om de enkelte kurser, der undervises i på dansklinjen ved at klikke på dem i menuen til venstre.

Figuren herunder illustrerer, hvordan dansklinjen er bygget op. Hver firkant svarer til ét kursus (altså undervisning på én TalentCamp). Figuren skal læses ovenfra og ned: Første gang man er på TalentCamp i dansk, skal man have kurset "Introduktion til dansk". På de næste TalentCamps har man kurserne "Tekstanalyse 1" og "Litterære problemstillinger 1", og så videre. Det sidste kursus i 9. klasse er "Hovedværksstudie".

Dansklinjen er bygget op af to undergrene. I den ene gren (grenen til venstre) ligger fokus på selve teksten, og vi gør brug af forskellige analysemodeller. Derudover arbejder vi også selv med tekster gennem kreativ skrivning og et fokus på godt sprog. I den anden gren (til højre) møder vi teksten som en del af sin kontekst og arbejder mere bredt med historiske problemstillinger. Med de litteraturhistoriske briller på, undersøger vi, hvordan teksten er en kommentar til sin samtid.

Udover de to undergrene er der også kurser, der befinder sig et sted i mellem - det er kurserne "Introduktion til dansk", "Litteratur mellem medier" og "Genrefiktion".

Du kan læse meget mere om de kurser, der undervises i på dansklinjen ved at klikke på "kurserne" i menuen til venstre.

Dansklinjens struktur

Tekstanalyse
Litterære problemstilinger

7. klasse


8. klasse


9. klasse