Om dansklinjen

Sidst opdateret: 5. juni 2023

Dansk kan være alle mulige ting – kommunikation, grammatik, medier, historie, film, litteratur, kunst, osv. – så hvor skal man begynde?

På TalentCampDK’s dansklinje er litteraturen i fokus. Det er den, fordi den er en indgang til mange af de andre emner, man kan beskæftige sig med i dansk, og fordi den er noget i sig selv.

Litteraturen er et skatkammer af fremmede verdener, der venter på at blive opdaget – men det kræver tid, rum og koncentration, før skatkammeret åbner sig for én. Nogle gange kræver det også en guide, en lærer, der med indlevelse og viden kan lære eleverne at træde i et levende og engageret forhold til det overleverede.

På dansklinjen vil vi gerne skabe rum for æstetisk oplevelse og fordybelse; rum til at udforske egne interesser og projekter; og rum til at indgå i et dialogisk fællesskab, der er båret af en anden form for åbenhed, end den mekaniske skoletid. Kort sagt: Vi vil gerne lære eleverne at lære.

Helt konkret arbejder vi i undervisningen med følgende idéer:

  • Vi arbejder langsomt med litteraturen og forsøger at designe undersøgelser på en sådan måde, at eleverne glemmer den mekaniske skoletid, sætter parentes om sig selv, og lever sig ind i teksternes univers.
  • Vi skriver vores egne tekster og lærer via imitation. Ved selv at producere kreative tekster bliver man ikke blot en bedre skribent, man bliver også en bedre læser.
  • Eleverne bliver bedt om at læse linjerne, ikke mellem dem, så man undgår en opfattelse af litteratur og andre æstetiske tekster som en kode, der skal knækkes.
  • Sidst, men ikke mindst, tager vi eleverne ud af huset. Vi besøger kunstmuseer, går ture i det lokale landskab, får rundture i de byer, vi befinder os i, og snakker med dygtige, interessante mennesker. Med det understreges det forhåbentlig, at det eleverne lærer i skolen, er intimt forbundet med det der foregår uden for murene.

Dansklinjens struktur

Kreativ skrivning
Tekstanalyse
Kend din klassiker

7. klasse


8. klasse


9. klasse