TA1: Handling, karakter og fortæller

Sidst opdateret: 5. juni 2023

For at kunne forbedre ens læsning, skal man tillære sig grundlæggende tekstanalytiske færdigheder. De hjælper dig med at sætte mere præcise ord på din læsning, og de gør dig i stand til at se flere af nuancerne i dine egne og andres tekster. På dette første tekstanalyse-kursus arbejder vi med tre helt grundlæggende ting for enhver fortælling: Handling, karakter og fortæller.


Faglige forudsætninger
Kurset tager udgangspunkt i den litteraturanalyse, eleverne kender fra grundskolen, men i stedet for bare at tage over derfra, stiller vi skarpt på nogle af de ting, man måske tror, man allerede kender til. Hvad skal der til før nogle separate hændelser kan kaldes for en handling? Hvilke slags karaktertyper findes der? Og hvad er det helt præcist, fortællerens funktion i en handling er?

Der er ikke andre faglige forudsætninger end et godt skvæt nysgerrighed og lysten til at gå mere i dybden med nogle af de mest grundlæggende ting i litteraturens verden.

Indhold
I den første del af kurset beskæftiger eleverne sig med handling, bredt forstået, dvs. som en menneskelig impuls til at gribe og forstå hændelser inden for en bestemt ramme, der ofte har en begyndelse, en midte og en slutning. Her arbejder vi både med en gammel klassiker, en historie opdigtet til lejligheden og en nyere Helle Helle-tekst for at zoome ind på handlingens form.

I anden del af kurset beskæftiger vi os med karakterer. De er så oplagt en del af litteraturens verden, at vi knap ænser dem, men hvad er en karakter helt præcist? Er de lavet af kød og blod, eller er de bare ren tekst? Vi introducerer tre forskellige karaktertyper - den mimetiske, den tematiske og den funktionelle - og genbesøger nogle gamle kendinge, fra Severus Snape til Snehvide.

Den tredje del af kurset handler om fortælleren, som er den person (person?), der bl.a. binder karakterer og handling sammen. Er fortælleren en anden end forfatteren? Hvilke slags fortællere findes der, og hvad kan de? Her introducerer vi nogle skarpe begreber til at forstå den lidt abstrakte fortæller, som indeholder det noget blærerøvsagtige ord, 'heterodiegetisk'.

Vi runder kurset af med at analysere et uddrag fra den britiske roman, Soning, hvis filmatisering vi plejer at se i løbet af weekenden. Arbejdet med uddraget tager udgangspunkt i alt det, man har lært om fortællere, karakterer og handlinger, og viser, hvordan det hele hænger sammen.

Læringsmål
Når kurset er gennemført, skal eleverne:

  • Kunne definere, hvad en handling er
  • Have udviklet et begrebsapparat for at vurdere en karakters funktion i en given fortælling
  • Kunne definere typen af fortæller i en given fortælling, herunder også fokaliseringsinstansen (synsvinklen)
  • Have en bedre forståelse af, hvad der udgør en fortælling; hvilke muligheder man har i produktionen af en sådan, samt hvilke fordele og ulemper der kan være ved brugen af en given handling/karakter/fortæller