TA1: Nærlæsning

Sidst opdateret: 4. januar 2023

Det grundlæggende arbejde i danskfaget er arbejdet med litterære tekster. Hvordan man gør det, og hvordan man analyserer en tekst, er dette kursus et svar på. Vi arbejder med hele processen fra første møde med teksten - hvordan læser man langsomt og grundigt? - til analyse og fortolkning.


Faglige forudsætninger
Kurset tager udgangspunkt i den litteraturanalyse, eleverne kender fra grundskolen - det kunne f.eks. være Ind i Dansk - og spørger kærligt, men kritisk ind til måden at læse skønlitterære tekster på. Hvad er det helt præcist der står "mellem linjerne", når man tilgår en tekst analytisk? Hvad vil det sige at "forstå" et digt? Og hvordan argumenterer man i danskfaget? Enhver der har undret sig over dette vil finde TA1-faget en velkommen og forfriskende introduktion til - og gennemgang af - tekstanalyse i danskfaget.

Indhold
Kurset er delt op i tre dele: Læsning, analyse og fortolkning. Opdelingen giver eleverne mulighed for at dvæle lidt mere ved den ofte ubevidste proces, der foregår i dem, når de forsøger at "forstå" en litterær tekst.

Læsning betyder utrolig meget for dansklinjen, og derfor lægger kurset også meget vægt på denne del. På TalentCampDK læser vi først og fremmest på linjerne, ikke mellem dem. Vi øver læseteknik og -forståelse, og minder eleverne om, at forudsætningen for en god analyse er en grundig læsning af den givne tekst.

Analyse-delen åbner op for nogle af de redskaber, man har til rådighed, når man skal forstå en litterær tekst; det kunne være alt fra billedsprog til metrik. Eleverne påbegynder oparbejdningen af en 'værktøjskasse' af forskellige redskaber, der skal tjene dem gennem deres år på dansklinjen. Og så prøver de dem selvfølgelig af på gode og svære digte.

Afslutningsvist bliver der arbejdet med fortolkning, hvor én af flere kritiske 'skoler' bliver præsenteret for eleverne. På dette første TA-fag er det strukturalisme. Vi undersøger, hvordan de forskellige kritiske tilgange til litteraturen kan åbne op for nye perspektiver (og udelukke andre) - det som dansklæreren ofte kalder for 'at tage et bestemt sæt briller på'.  

Læringsmål
Når kurset er gennemført, skal eleverne:

  • Have forbedrede læseteknikker (og forstået vigtigheden af disse)
  • Være fortrolige med dansklinjens metodiske tilgang til litteraturanalyse
  • Forstå og identificere metaforer i litterære tekster
  • Forstå elementær metrik og kunne foretage en simpel skandering
  • Forstå hvad en litterær 'skole' er, og kunne opveje fordele og ulemper ved en strukturalistisk læsning