Intro: Leg med ord

Sidst opdateret: 17. januar 2024

Vi fokuserer i vores introduktionskursus på at vise eleverne, hvor fantastisk og underfundig en verden, litteraturen egentlig er. Dette kursus er det første i rækken, der fokuserer på kreativ skrivning, og derfor skal eleverne, udover at læse en masse god litteratur, også skrive det selv.


Faglige forudsætninger
Kurset tager udgangspunkt i elevernes umiddelbare kendskab til litteratur, men fokuserer i høj grad på det lystbårne og legende. Derfor skal eleverne heller ikke møde litteraturen som et analyseobjekt på denne første camp, men som noget der taler ind i deres livsverden. Af den årsag er der heller ikke nogle faglige forudsætninger til kurset, udover måske at kunne forholde sig åbent og nysgerrigt til noget fremmed og spændende.  

Indhold
I den første del af kurset spørger vi: Hvad er litteratur egentlig for en størrelse, og hvorfor findes det overhovedet? Hvad læser vi i vores fritid (undervisere, såvel som elever)? Og hvorfor læser vi?

Dernæst introduceres eleverne til vores måde at bedrive skriveøvelser på, og så får de selv lov til at prøve kræfter med det. Med udgangspunkt i en tekst, der i bund og grund handler om, hvordan man bedst bestiger en trappe (!), skal eleverne skrive deres egen absurde instruks. Vi skriver, deler, læser højt og griner forhåbentlig en del.

Afslutningsvist skal vi nærstudere et noget specielt kunstværk: Morten Søndergaards Ordapoteket. Vi får ved hjælp af det diskuteret, hvordan god litteratur først og fremmest er en måde at sætte ord sammen på, og at kendskabet til et grammatisk sprog gavner ens evne til at kommunikere på skrift.

Læringsmål
Når kurset er gennemført, skal eleverne:

  • Kunne diskutere forskellige definitioner af litteratur
  • Have produceret nogle velovervejede skriveøvelser
  • Kunne forstå koblingen mellem grammatikkens sprog og litteraturens effekter
  • Have lyst til mere!