Grammar 1: Syntax

Sidst opdateret: 7. juni 2023

Grammatik 1 er oftest elevernes første sprogkursus på engelsklinjen. Kurset omhandler engelsk grammatik med fokus på ordklasser, sætningsfunktioner, syntagmer og sætningsanalyse. Gennem tavleundervisning, øvelser og samtale lærer eleverne at lave sætningstræer og udvikler deres skriftlige evner inden for engelskfaget.


KURSUSBESKRIVELSE

Faglige forudsætninger
Kurset tager udgangspunkt i de færdigheder, som man kan forvente af en dygtig elev i 7. - 8. klasse. Uanset om deltagerne tidligere har stiftet bekendtskab med ordklasser og sætningsfunktioner eller ej, vil de kunne følge med i kurset, hvor vi bygger videre på eksisterende viden og kompetencer.

Indhold
Dette kursus er en introduktion til engelsk grammatik – det vil sige, de grundlæggende regler, der styrer brugen af det engelske sprog. Faget undervises på dansk, mens der bruges engelsk-latinske betegnelser. Det betyder, at vi i stedet for navneord siger ”nouns” og i stedet for udsagnsord siger ”verbs”. Indholdet i Grammatik 1 er teoretisk tungt og ikke noget man i engelskfaget går meget i dybden med i hverken grundskolen eller gymnasiet; ikke desto mindre er et kendskab til dette indhold en forudsætning for al akademisk arbejde med sprog, og det sikrer desuden deltagerens eget sproglige fundament.

Kurset indeholder følgende emner:

  • Ordklasser (latinske betegnelser)
  • Sætningsfunktioner (latinske betegnelser)
  • Phrases (syntagmer)
  • Sætningsanalyse (sætningstræer)
  • Syntaks
  • Tempus

Læringsmål
Efter kurset vil deltageren have opnået en bedre forståelse for det engelske sprogs regler og derfor være i stand til at implementere disse regler i sit eget sprog. Delagerne opnår indsigt i sprog som et system, der kan dekonstrueres og analyseres. Denne tilgang vil gøre det lettere for deltagerne at strukturere deres sætninger, placere deres tegnsætning korrekt og lære andre, nye sprog.

Med en base i Grammatik 1 kan deltageren desuden senere deltage i kurset Grammatik 2.


FORBEREDELSE

Du behøver ikke at forberede dig til dette kursus inden TalentCamp. Vi er af den overbevisning, at det er rigtig svært at forberede sig til noget, som man ikke har nogen chance for at vide hvad indebærer. Derfor er Grammatik 1 tilrettelagt sådan, at undervisningen tager udgangspunkt i de færdigheder og kompetencer du har, når undervisningen starter.