World of English

Sidst opdateret: 7. juni 2023

Engelsk er et globalt sprog, som tales verden over. Men hvorfor egentlig? I dette forløb undersøger vi det engelske sprogs og den engelsktalende verdens historie og udvikling. Desuden arbejder vi med hvordan man forbedrer både sine mundtlige og skriftlige fremstillinger.


KURSUSBESKRIVELSE

Faglige forudsætninger

World of English er det kursus, du skal have første gang du er på TalentCamp. Kurset er derfor designet til at møde dig, der hvor du er fagligt og bygge ovenpå den viden, du har i forvejen. Helt konkret tager vi udgangspunkt i de færdigheder, som man kan forvente af en dygtig elev i 7. - 8. klasse. Det betyder, at vi forventer, at deltagerne har en god forståelse af det stof, som bliver præsenteret i engelskfaget i skolen.

Indhold
I dette kursus får deltagerne indblik i oprindelsen af det engelske sprog samt dets udbredelse, hvor vi blandt andet undersøger, hvorfor engelsk har den status, som det har. I forbindelse med dette ser vi også på de forskellige accenter og dialekter, som er opstået undervejs i sprogets udvikling. I kurset arbejder vi med følgende emner:

  • Historisk indsigt i det engelske sprog
  • Oprindelse
  • Udbredelse
  • Dialekter og accenter
  • Værktøjer til skriftlig, akademisk engelsk
  • Mundtlige værktøjer

Læringsmål
Deltagerne skal tilegne sig værktøjer til at forbedre både skriftligt og mundtligt engelsk, som det forventes at deltagerne tager med sig i deres videre forløb hos TalentCampDK. Med disse værktøjer får eleverne mulighed for at tillægge sig en mere akademisk skrivestil samt forbedre deres mundtlige præsentationer. Desuden skal deltagerne tilegne sig en grundlæggende forståelse for det engelske sprogs og den engelsktalende verdenshistorie og udvikling.


FORBEREDELSE

Du behøver ikke at foreberede dig til dette kursus inden TalentCamp. Vi er af den overbevisning, at det er rigtig svært at forberede sig til noget, som man ikke har nogen chance for at vide hvad indebærer. Derfor er World of English tilrettelagt sådan, at undervisningen tager udgangspunkt i de færdigheder og kompetencer du har, når undervisningen starter. Selvom man er førstegangsdeltager, kan der dog være forberedelse til programmet om fredagen. Hvis det er tilfældet vil du modtage en mail med oplysninger om, hvad du skal forberede samt tilhørende materiale.