Cultural Identities

Sidst opdateret: 7. juni 2023

Cultural Identities er kurset, der introducerer til de to grene af engelsk, som vi primært beskæftiger os med på TalentCamp, nemlig den britiske og den amerikanske gren. Kurset er derfor delt i to med fokus på henholdsvis United Kingdom (og Ireland) og United States of America. Grundlæggende søger kurset at skabe en større forståelse for kulturer (og alt hvad det indebærer) i den engelsktalende verden. Derudover introduceres eleven til den akademiske ”Cultural Studies” disciplin og hvad denne beskæftiger sig med i britisk og amerikansk regi. Der gives en overordnet gennemgang af henholdsvis britisk og amerikansk historie og eleverne vil selv arbejde med samtidige tekster samt nøglepersoner og -begivenheder i historien, og ud fra dette forsøge at udvide deres perspektiv og forståelse for de engelske kulturer og deres rolle i verden i dag.


KURSUSBESKRIVELSE

Faglige forudsætninger
Eleven forventes at have en forudgående forståelse for at engelsk som akademisk disciplin er delt i britisk engelsk og amerikansk engelsk. Derudover forventes eleven at have en basisviden om henholdsvis britisk og amerikansk historie og hvilken rolle de to lande har spillet i verdenshistorien gennem tiden.

Indhold
Selve Cultural Identities kurset er rent praktisk delt i to, dvs. der gives en faglig introduktion fredag aften, og dernæst undervises der i den britiske gren om lørdagen og den amerikanske gren om søndagen. Søndag afslutter eleven med at producere et selvskrevet akademisk essay (altså en faglig opgave) ud fra et spørgsmål givet af underviseren. Foruden det historiske og kulturelle indhold vil kurset også introducere til en række teorier og begreber til at arbejde med kultur og dets forskellige konfigurationer. Kurset indeholder derudover to workshops i metode som redskaber til at skrive et akademisk essay. Den ene workshop (lørdag) er source research, og om hvordan man bruger key words og søgeredskaber til at finde gode kilder på internettet / biblioteket. Den anden workshop er en introduktion til academic writing, altså en opgaves formalia. Dette indbefatter bl.a. opgavestruktur, referencer og citation, at skrive en god introduktion, konklusion etc.

Kurset opbygning i grove træk:

  • Introduktion til kurset
  • Introduktion til Cultural Studies
  • Forventningsafstemning
  • Britisk historie og kultur
  • Workshop i source research
  • Cultural Memory theory
  • Amerikansk historie og kultur
  • The Melting Pot theory
  • Workshop i academic writing

Læringsmål
Læringsmålene for Cultural Identities kurset på TalentCamp indebærer at eleven får en grundlæggende god forståelse for henholdsvis britisk og amerikansk kultur, hvordan disse har ændret sig gennem tiden samt hvilken rolle de spiller i dag. Derudover forventes eleven at stifte tilstrækkeligt bekendtskab med de nye teorier (f.eks. Melting Pot theory og Cultural Memory) således at de kan anvende disse i deres analyser af engelsk kultur. Eleven skal ikke at kunne mestre håndværket i de to workshops til perfektion, men det forventes at eleven tager redskaberne fra disse (source research og acadamic writing) med sig videre på alle fremadrettede camps, da dette er grundlæggende værktøjer, når man arbejder med høj faglighed. Cultural Identities kurset er en overbygning på det forudgående World of English og skal fungere som springbræt til det senere kursus Rule Britannia om britisk identitet og Brexit.


FORBEREDELSE

Såfremt eleven forventes at forberede noget inden camp, vil det fremgå at velkomstmailen fra den pågældende underviser.