Underviserne på engelsklinjen

Sidst opdateret: 20. oktober 2022

På engelsklinjen vil du møde studerende og færdiguddannede kandidater fra universiteter hele landet. De studerer alle Engelsk samt lignende fagområder som Lingvistik eller Amerikanske Studier, hvilket betyder at du kan møde undervisere som er dedikeret til skønlitteraturen mens andre er interesserede i sprogets morfologi og syntaks. Fælles for dem alle er, at de har en stor passion for den engelsktalende verden i alle dens afskygninger og brænder for at dele den gennem undervisning.

Christa Aakær

Teamleder

Mit navn er Christa og jeg er teamleder og underviser på TalentCampDK’s engelsklinje. Jeg er cand.mag. i Engelsk og Historie fra Aarhus Universitet med speciale i erindringsstudier og britisk kultur. Jeg brænder for at inspirere og udfordre de elever, som interesserer sig for engelskfagets mange facetter nogle af mine yndlingsemner er Brexit og postkolonialisme, og så har jeg en forkærlighed for walisisk kultur. Jeg er især optaget af konceptet national identitet og hvordan dette er i forandrer sig i en tid, hvor dynamikker mellem kulturelle, nationale og politiske grænser konstant udfordres og genforhandles.

Engelsklinjen dækker en bred vifte af områder, der alle inviterer til faglig fordybelse og til at stille spørgsmålstegn ved, hvordan og hvorfor verden hænger sammen, som den gør. F.eks. kan fonetik belyse hvordan det engelske og danske sprog er beslægtede, mens litterær kritik er en linse hvorigennem vi kan betragte narrativer på en ny og kritisk måde, og ikke kun lære om hvordan verden ser ud, men også om vores plads i den.

Siden 2018 har jeg været en del af TalentCampDK, og det er min ambition at tilbyde et læringsfællesskab for dem, der er videbegærlige og mangler faglig udfordring. En TalentCamp er et rum, hvor der er plads til at slippe den naturlige nysgerrighed fri og fordybe sig fagligt samt ikke mindst knytte venskaber med andre, der også har en passion for engelsk. Jeg betragter det engelske fag som en værktøjskasse, der har til formål at lære eleverne at være naturligt kritiske, danne sig deres egen mening samt indgå i et fællesskab, hvor man kan blive udfordret på sin holdning og lære af hinanden.

Uden for undervisningslokalet elsker jeg at introducere eleverne for mine to yndlingsaktiviteter, nemlig yoga og impro-teater, men jeg er også altid klar på et spil Codenames eller Bezzerwizzer!


Kasper Engholm Jelby

Underviser

Jeg hedder Kasper og har siden 2019 været underviser på TalentCampDK’s engelsklinje. Jeg er 25 år og er ved at afslutte min kandidat i engelsk på Københavns Universitet.

Min interesse for engelskfaget dækker både sprog, kultur, litteratur og historie, men jeg er særligt interesseret i sociolingvistik, som handler om forholdet mellem sprog og samfund. Det dækker f.eks. over de mange forskellige accenter og dialekter der findes på engelsk, og hvordan de bliver brugt som et udtryk for folks identitet. Jeg synes nemlig at sprogets alsidighed er noget af det, der gør engelsk (og sprog generelt) vildt spændende!

Jeg underviser hos TalentCamp, fordi jeg mener at dygtige elever bør opfordres til ikke kun at vedligeholde deres faglige talent, men også til at udfordre sig selv og lære om emner, som de ikke nødvendigvis lærer om i folkeskolens klasselokaler—og det gør TalentCamp med et hyggeligt og socialt miljø, som jeg altid glæder mig til at tage del i.

Ved siden af studiet og TalentCamp arbejder jeg som årsvikar på Nærum Gymnasium og studentermedhjælper på Gyldendal. Jeg holder desuden meget af at tegne og har bl.a. arbejdet med at lave tegninger til et teaterstykke


Mads Skeldal Winther

Underviser

Jeg hedder Mads og begyndte som engelskunderviser på TalentCampDK i 2021. Jeg er 24 år og læser en kandidat i Engelsk med sidefag i Samfundsfag på Københavns Universitet. Efterfølgende drømmer jeg om at fortsætte arbejdet med undervisning som gymnasielærer.

Jeg brænder for at kunne videregive engelskfaget til elever som også deler interessen for det engelske sprog og alt det som følger med. Jeg fagkompetencer ligger i sprog, kultur, litteratur og historie, men det er især samtidslitteratur og amerikansk politik, kultur og historie som vækker min interesse. Heriblandt er der emner som amerikansk exceptionalisme, kampe for frihedsrettigheder og racerelaterede problemstillinger.

For mig er det et privilegie at kunne videregive den viden som følger med faget engelsk. Samtidig er jeg også underviser på TalentCamp, fordi jeg mener det skaber en god ramme for, at man kan fordybe sig i noget man interesserer sig for i et både socialt og hyggeligt miljø.

Udover TalentCamp arbejder jeg også som studentermedhjælper på forlaget Gyldendal, hvor jeg hjælper til med undervisningsmateriale fra 1. til 9. klasse i grundskolen. Derudover elsker jeg at lytte til og diskutere musik i alle former og faconer, hvilket er noget som jeg også ynder at bringe med i undervisningen, hvis jeg finder det relevant. Jeg kan også være med på en snak om de nyeste film, serier og videospil.