Persondatapolitik

Sidst opdateret: 18. august 2023

INDLEDNING

Hos TalentCampDK er det vigtigt for os, at du er tryg ved, hvordan vi opbevarer og anvender dine persondata. Derfor har vi en klar politik om, hvordan vi behandler de oplysninger, du giver os, på en ansvarsfuld måde, med respekt for dit privatliv og selvfølgelig efter gældende regler.

HVEM ER TALENTCAMPDK’S DATAANSVARLIGE?

Herunder findes kontaktoplysninger på TalentCampDK’s dataansvarlige.

Dataansvarlig
Anders Friis Frand-Madsen
Sekretariatsleder
TalentCampDK
mail: af@talentcamp.dk

TalentCampDK’s CVR nummer er: 35730095

HVILKE PERSONDATA INDSAMLER TALENTCAMPDK?

TalentCampDK indsamler følgende data i forbindelse med, at du tilmelder dit barn til én eller flere af vores aktiviteter:

 • Elevens navn
 • Elevens fødselsdato
 • Elevens klassetrin
 • Elevens skole
 • Elevens telefonnummer
 • Elevens e-mailadresse
 • Elevens forældres telefonnumre
 • Elevens forældres e-mailadresser

Samtlige af disse persondata hører til kategorien ”almindelige persondata”, og vi indsamler kun data, der er relevante og nødvendige for TalentCampDK’s virke (se afsnittet ”formål med dataindsamlingen” nedenfor).

HVORNÅR OG HVORDAN INDSAMLER TALENTCAMPDK PERSONDATA?

TalentCampDK indsamler persondata på deltagende elever og deres forældre, når eleven bliver tilmeldt en af vores aktiviteter. Indsamlingen foregår ved, at eleven afleverer en underskrevet (af forælder eller værge) tilmeldingsblanket på sin skole til skolens talentkoordinator, hvorefter denne registrerer oplysningerne nævnt ovenfor i TalentCampDK’s database.

HVAD BRUGER TALENTCAMPDK DEN INDSAMLEDE PERSONDATA TIL?

TalentCampDK indsamler ovennævnte data med følgende formål for øje:

 • Tilmelding af elever til TalentCamps og efterfølgende oprettelse af deltagerliste.
 • Med henblik på at sikre, at alle elever bliver tilmeldt den relevante aktivitet. Eksempelvis, at eleven deltager i TalentCamps henvendt til elevens klassetrin.
 • Kontakt til elev og forældre forud for en aktivitet, så vi kan formidle lokation, tidsfrister, mm.
 • Kontakt til forældre og elev i nødstilfælde. Eksempelvis hvis en deltager bliver syg i løbet af afviklingen af en aktivitet.

HVORDAN OG HVOR LÆNGE OPBEVARER TALENTCAMPDK DINE PERSONDATA?

TalentCampDK opbevarer de indsamlede persondata i en online database.

TalentCampDK sletter data senest to måneder efter, at den registrerede elev går ud af 9. klasse.

HVEM HAR ADGANG TIL DE REGISTREREDE PERSONDATA?

Følgende personer har adgang til alle de indsamlede oplysninger om en registreret elev:

 • TalentCampDK’s sekretariatsleder og sekretariat
 • TalentCampDK’s teamledere
 • Talentkoordinatoren fra den registrerede elevs skole
 • TalentCampDK’s undervisere

HVORDAN FÅR DEN REGISTREREDE (ELLER DENNES VÆRGE) ADGANG TIL SINE OPLYSNINGER?

Der kan opnås adgang til oplysningerne ved at kontakte TalentCampDK’s dataansvarlige pr. mail.

VIDEREGIVER TALENTCAMPDK DINE OPLYSNINGER?

TalentCampDK videregiver ikke dine oplysninger til tredjepart i kommercielt anliggende. TalentCampDK opbevarer imidlertid oplysningerne i en online sky hos tredjepart.

DET JURIDISKE GRUNDLAG OG DINE RETTIGHEDER

TalentCampDK opbevarer persondata på baggrund af samtykke afgivet i forbindelse med tilmelding til en af vores aktiviteter. Samtykke afgives ved hver ny tilmelding til en aktivitet.

Vi gør opmærksom på at du til enhver tid har følgende rettigheder:

 • Du kan til enhver tid tilbagekalde dit samtykke og få dine oplysninger slettet i vores database.
 • Du har til enhver tid ret til at bede om, at få oplysninger om dig eller dit barn ændret, så de er korrekte.
 • Du har ret til at få udleveret alle data, som vi opbevarer om dig eller dit barn.
 • Du har til enhver tid ret til at klage til Datatilsynet.
 • Du har ret til at gøre indsigelse mod, at vi anvender/behandler data.