Bestyrelsen

Sidst opdateret: 31. maj 2023

TalentCampDK’s bestyrelse består af repræsentanter fra medlemsskolerne samt en interessent. Alle medlemmer er valgt for en treårig periode. Bestyrelsen er konstitueret med en formand og en næstformand, som vælges blandt repræsentanterne fra medlemsskolerne på foreningens årlige generalforsamling.

Henrik Frand-Madsen

Formand

Henrik er ansat som viceskoleleder på Hjørring Private Realskole, og han er den oprindelige arkitekt bag foreningen. Henrik har været med helt fra starten i 2008 - før TalentCampDK hed TalentCampDK.


Rikke Vigilius

Næstformand

Rikke er ansat som viceskoleleder på N. Zahles Gymnasieskole, og hun har siddet i TalentCampDK’s bestyrelse siden 2014. Rikke har været en stærk drivkræft i struktureringen af foreningens virke og i udformningen af TalentCampDK’s DNA.


Mette Faurholm

Bestyrelsesmedlem

Mette er skoleleder pa Greve Privatskole, og hun han siddet TalentCampDK’s bestyrelse siden 2014. Mette har arbejdet med talentudvikling i grundskolen siden 2009, og hun er en af kræfterne bag at TalentCampDK blev nationalt forankret.


Christian Graulund

Bestyrelsesmedlem

Christian er Manager of Research Collaborations at Danfoss Drives, hvor han blandt andet arbejder med rekruttering fra universiteterne. Christian har en ph.d. fra IT-Universitetet i København, og han har siddet i TalentCampDK’s bestyrelse siden 2017.


Sarah Søndergaard

Sarah er pædagogisk leder på Svinninge Skole i Holbæk Kommune, og hun blev valgt til TalentCampDK's bestyrelse i 2024. Sarah har været engageret i undervisningstilbud for talentfulde og højtbegavede børn siden 2012, hvor hun blev talentkoordinator på Holbæk Private Realskole. Siden har hun uddannet sig til vejleder, lavet workshops om undervisning for lærere samt søsat flere lokale og regionale tilbud på området.