Sarah Søndergaard

Sidst opdateret: 20. februar 2024

Sarah er pædagogisk leder på Svinninge Skole i Holbæk Kommune, og hun blev valgt til TalentCampDK's bestyrelse i 2024. Sarah har været engageret i undervisningstilbud for talentfulde og højtbegavede børn siden 2012, hvor hun blev talentkoordinator på Holbæk Private Realskole. Siden har hun uddannet sig til vejleder, lavet workshops om undervisning for lærere samt søsat flere lokale og regionale tilbud på området.