Engelskkursus

World of English
Engelsk er et globalt sprog, som tales verden over. Men hvorfor egentlig? I dette forløb undersøger vi det engelske sprogs og den engelsktalende verdens historie og udvikling. Desuden arbejder vi med hvordan man forbedrer både sine mundtlige og skriftlige fremstillinger. KURSUSBESKRIVELSE Faglige forudsætninger World of English er det kursus, du

Literary Genres
Vi arbejder i skrivende stund på at få kurserne helt klar til næste skoleår.

Grammar 1: Syntax
Grammatik 1 er oftest elevernes første sprogkursus på engelsklinjen. Kurset omhandler engelsk grammatik med fokus på ordklasser, sætningsfunktioner, syntagmer og sætningsanalyse. Gennem tavleundervisning, øvelser og samtale lærer eleverne at lave sætningstræer og udvikler deres skriftlige evner inden for engelskfaget. KURSUSBESKRIVELSE Faglige forudsætninger Kurset tager udgangspunkt i de færdigheder, som man

Grammar 2: Meaning-making
Vi arbejder i skrivende stund på at få kurserne helt klar til næste skoleår. KURSUSBESKRIVELSE Indhold Kurset omfatter først og fremmest en dybdegående gennemgang af følgende emner: * Kongruens * Genitiv * Adjektivers og adverbiers rolle * Reference * Forskellene på britisk og amerikansk engelsk * Tegnsætning Læringsmål Grammatik 2 bygger oven på Grammatik 1, og

Cultural Identities
Cultural Identities er kurset, der introducerer til de to grene af engelsk, som vi primært beskæftiger os med på TalentCamp, nemlig den britiske og den amerikanske gren. Kurset er derfor delt i to med fokus på henholdsvis United Kingdom (og Ireland) og United States of America. Grundlæggende søger kurset at

Creative Writing
Vi arbejder i skrivende stund på at få kurserne helt klar til næste skoleår.

Keep Calm and Be British
Vi arbejder i skrivende stund på at få kurserne helt klar til næste skoleår.

Phonetics
Fonetik er læren om sproglyd. Fonetik er ligesom grammatik en gren af lingvistik, men eleven vil i dette tilfælde ikke have nogle faglige forudsætninger, da fonetik ikke er en del af pensum i engelskfaget i skolen. Eleven møder Phonetics kurset i 9. klasse, da fonetik er en af de tungere

Rule Brexitannia
Rule Brexitannia er et kultur- og politikkursus udelukkende med fokus på Storbritannien og dets interne kulturelle konflikter. Kursets omdrejningspunkt er Brexit, derfor vil den politisk historie og kulturelle udvikling i landets fire individuelle dele blive diskuteret i relation til dette. Kurset bygger ovenpå introduktionen til cultural memory theory samt den

The Orient, the Other and the Postcolonial
Vi arbejder i skrivende stund på at få kurserne helt klar til næste skoleår.