Engelskkursus

Engelskkursus

Litterature 2

Literature 1

World of English
Engelsk er et globalt sprog, som tales verden over. Men hvorfor egentlig? I dette forløb undersøger vi det engelske sprogs og den engelsktalende verdens historie og udvikling. Desuden arbejder vi med hvordan man forbedrer både sine mundtlige og skriftlige fremstillinger. KURSUSBESKRIVELSE Faglige forudsætninger World of English er det kursus, du

Grammar 1
Grammatik 1 er oftest elevernes første sprogkursus på engelsklinjen. Kurset omhandler engelsk grammatik med fokus på ordklasser, sætningsfunktioner, syntagmer og sætningsanalyse. Gennem tavleundervisning, øvelser og samtale lærer eleverne at lave sætningstræer og udvikler deres skriftlige evner inden for engelskfaget. KURSUSBESKRIVELSE Faglige forudsætninger Kurset tager udgangspunkt i de færdigheder, som man

Grammar 2: Meaning-making in English Grammar
KURSUSBESKRIVELSE Faglige forudsætninger Indhold Kurset omfatter først og fremmest en dybdegående gennemgang af følgende emner: * Kongruens * Genitiv * Adjektivers og adverbiers rolle * Reference * Forskellene på britisk og amerikansk engelsk * Tegnsætning Læringsmål Grammatik 2 bygger oven på Grammatik 1, og det forventes, at eleverne efter disse to kurser har et stærkt sprogligt

Translation Studies
I oversættelseskurset gør vi op med ideen om, at det er nemt at oversætte, hvis blot man er god til engelsk. Eleverne vil prøve kræfter med oversættelse fra dansk til engelsk og omvendt, og efter kurset vil eleverne forstå oversættelse som en akademisk disciplin, og de vil have et stort

Phonetics
Fonetik er læren om sproglyd. Fonetik er ligesom grammatik en gren af lingvistik, men eleven vil i dette tilfælde ikke have nogle faglige forudsætninger, da fonetik ikke er en del af pensum i engelskfaget i skolen. Eleven møder Phonetics kurset i 9. klasse, da fonetik er en af de tungere

Cultural Identities
Cultural Identities er kurset, der introducerer til de to grene af engelsk, som vi primært beskæftiger os med på TalentCamp, nemlig den britiske og den amerikanske gren. Kurset er derfor delt i to med fokus på henholdsvis United Kingdom (og Ireland) og United States of America. Grundlæggende søger kurset at

Religion in the US
Som en del af kulturlinjen på Engelsk, er kursets primære formål at styrke elevernes mundlige færdigheder. Dette sker gennem oplæg, diskussioner, refleksioner og debatter, der alle tager udgangspunkt i tematikker og problematikker direkte eller indirekte forbundet til forskellige religioners historie og indflydelse. Nogle af de emner der tages op i

American Racial Relations
Eleverne vil typisk møde kurset i 9. klasse. Kurset giver eleverne et indblik i raceforholdene i USA, hvor der arbejdes med både historiske og nutidige forhold, konflikter og debatter. Herudover får eleverne indblik i emner som racisme, demografi, slaveri, migration, statsborgerskab, rettigheder, samt lovgivning i relation hertil. Dette er alt

American Politics
Eleverne vil typisk møde kurset i 8. eller 9. klasse. Kurset giver eleverne et indblik i det politiske system i USA, hvor der arbejdes med dokumenter så som Declaration of Independence samt US Constitution. Herudover får eleverne indblik i emner som føderalisme, Electoral College, checks and balances, samt præsidenter og

Postcolonianism
Hvorimod vores kursus portfolio har stort fokus på den vestlige verden i form af britisk og amerikansk kulturhistorie, er formålet med dette kursus at give eleverne et indblik i den øvrige engelsktalende verden. Idet at kolonisering har været en altoverskyggende årsag til udspredelse af det engelske sprog og kultur er

Rule Britannia
Rule Britannia er et kultur- og politikkursus udelukkende med fokus på Storbritannien og dets interne kulturelle konflikter. Kursets omdrejningspunkt er Brexit, derfor vil den politisk historie og kulturelle udvikling i landets fire individuelle dele blive diskuteret i relation til dette. Kurset bygger ovenpå introduktionen til cultural memory theory samt den