Matematikkursus

Algebra og Geometri
Du kan downloade noten her Download slides Download opgavesæt

Talteori
Download slides Download opgavesæt

Kombinatorik
Download slides Download opgavesæt

Polynomier
Vi arbejder i skrivende stund med at få kurserne helt på plads til det nye skoleår.

Komplekse tal
I dette kursus vil vi introducere en talmængde, der kaldes de komplekse tal. Vi skal blandt andet se, hvordan de komplekse tal gør det muligt at finde løsninger til alle andengradsligninger. Vi vil derudover undersøge de algebraiske egenskaber ved de komplekse tal og se forskellige måder at repræsentere dem på.

Lineær algebra
Dette kursus er en første indførsel i den gren af matematikken, som kaldes algebra. Lineær algebra er klassisk og relativt tilgængelig del af algebraen, der handler om at løse systemer af lineære ligninger. Løsningen af disse fører dog til, at man indfører matricer, og heraf udspringer en helt ny og

Analyse
I dette kursus ligger fokus på funktioner og mængder i en matematisk kontekst. Du vil i dette kursus opleve, at vi arbejder med at udvide vores forståelse af begreber og definitioner, som du sandsynligvis allerede har stiftet bekendtskab med i din almindelige skolegang.

Diskret matematik
I dette kursus stifter vi bekendtskab med et hjørne af feltet diskret matematik, nemlig rekursionsligninger. Det centrale spørgsmål er følgende: Givet en følge, der er beskrevet rekursivt, hvordan finder vi da et lukket formel for følgens elementer. Kan vi f.eks. finde en lukket formel for Fibonaccitallene?

Talfølger
I dette kursus skal vi studere følger og i særdeleshed grænseværdier for følger. Følger er faktisk en bestemt type af funktioner, som viser sig at spille en meget central rolle i matematisk analyse. I slutningen af dette kursus har vi udviklet redskaber, der er sofistikerede nok til at konstruere de