Algebra og Geometri

Sidst opdateret: 25. november 2023

Algebra og Geometri er det allerførst kursus du møder på TalentCamp i 7. klasse. I løbet af dette kursus skal vi have helt styr på grundlæggende algebraiske teknikker, samtidig med at vi skal se dem i et geometrisk perspektiv. Kurset giver dig stærke forudsætninger til at kunne gå på opdagelse i mange af vores andre kurser.


KURSUSBESKRIVELSE

I dette kursus vil du blive introduceret for og arbejde dybdegående med følgende emner:

  • Parenteser og faktorisering
  • Brøkregning
  • Ligninger og linjer
  • Potensregning
  • Pythagoras' sætning og afstand
  • Andengradsligninger

Der er meget fokus på den praktiske del af ovenstående emner, dvs. opgaveregning vægtes i forhold til mere teoretiske betragtninger.

Kurset afsluttes med en perspektivering af stoffet. Perspektiveringen er ikke fastlagt på forhånd men vælges af underviseren. Formålet med perspektiveringen er at give deltagerne et indblik i, hvad de kan forvente at komme til at beskæftige sig med på kommende TalentCamps.


FORBEREDELSE

Du behøver ikke at forberede dig til dette kursus inden TalentCamp. Vi er af den overbevisning, at det er rigtig svært at forberede sig til noget, som man ikke har nogen chance for at vide hvad indebærer. Derfor er Algebra og Geometri tilrettelagt sådan, at undervisningen tager udgangspunkt i de færdigheder du har, når undervisningen starter.

Men! Hvis du har lyst til at gå i gang allerede inden campen, er du naturligvis meget velkommen. I så fald kan vi anbefale dig at kigge på noten "Grundlæggende regneteknik", som er skrevet af underviserne på TalentCamp. Du finder noten under "materialer" herunder. Noten beskriver store dele af teorien bag de emner, som vi skal arbejde med i Algebra og geometri. Det kan være, at du synes, at noten er svær at læse. Noten er nemlig skrevet i et lidt mere akademisk sprog med lidt mere stringente matematiske formuleringer end de fleste elever i 7. - 8. klasse er vant til. Derfor forventer vi på ingen måde, at du har forstået hele noten på forhånd. Det er jo det, du skal på TalentCamp for at lære.


MATERIALER

Her finder du det noget af det materiale, der benyttes i forbindelse med undervisningen i kurset Algebra og Geometri. Du er velkommen til at downloade materialet og se på det inden TalentCamp. Dette er dog ikke forventet. Du kan både finde slides og opgavesættet herunder.