Polynomier

Sidst opdateret: 27. november 2023

Polynomier er det første emne, vi tager fat på i 8. klasse. Kurset handler overordnet om polynomier af 1., 2. og  3. grad og deres egenskaber. I undersøgelsen af dem behandler kurset også emnerne rødder, regneregler for polynomier, rationel rodtest og polynomiumdivision. Hvis tiden tillader det, når vi også lige at snuse til polynomier af højere grad.


KURSUSBESKRIVELSE

Kursets formål er at give en introduktion til polynomier og deres egenskaber. I løbet af kurset vil arbejder vi dybdegående med:

  • Førstegradspolynomier
  • Andengradspolynomier
  • Løsningsformel
  • Toppunktsformlen
  • Tredjegradspolynomier
  • Rationel rodtest
  • Polynomiumdivision

Kurset afsluttes med en perspektivering af stoffet. Perspektiveringen er ikke fastlagt på forhånd men vælges af underviseren. Formålet med perspektiveringen er at give deltagerne et indblik i, hvordan man kan arbejde videre med deres viden om polynomier.


MATERIALER

Her finder du det noget af det materiale, der benyttes i forbindelse med undervisningen i kurset Polynomier. Du er velkommen til at downloade materialet og se på det inden TalentCamp. Dette er dog ikke forventet. Du kan både finde slides og opgavesættet herunder.